Công điện 05/CĐ-TCT

Công điện 05/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 05/CT-TCT 2020 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2020

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2020 NHẰM KÍCH THÍCH TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC THEO CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-TTG NGÀY 29/5/2020.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 28/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016-NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2020.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP nêu trên nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CĐ-TCT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu05/CĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2020
Ngày hiệu lực28/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(30/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CĐ-TCT

Lược đồ Công điện 05/CT-TCT 2020 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 05/CT-TCT 2020 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu05/CĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thế Mạnh
        Ngày ban hành28/06/2020
        Ngày hiệu lực28/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (30/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 05/CT-TCT 2020 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020

           Lịch sử hiệu lực Công điện 05/CT-TCT 2020 mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020

           • 28/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực