Công điện 06/CĐ-UBND

Công điện 06/CĐ-UBND năm 2019 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 06/CĐ-UBND 2019 biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điện:

- Giám đốc sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, thời gian qua công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã đạt được những kết quả nhất định, đã huy động cả hệ thống chính trị các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa dịch; đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường tiêu độc, khử trùng, cách ly các nguồn có nguy cơ lây nhiễm cao, áp dụng biện pháp phòng bệnh bằng vắc xin và các biện pháp phòng bệnh khác; do đó, đến nay trên địa bàn tỉnh ta chưa phát sinh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các tỉnh phía Bắc nói chung và các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ vẫn diễn biến hết sức phức tạp; nhiều tỉnh phải tiêu hủy hàng trăm nghìn con lợn nhiễm bệnh gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng; thời gian gần đây, số lượng lợn mua bán, vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào và đi qua địa bàn tỉnh ta có xu hướng gia tăng dẫn đến nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cao. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chức năng tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và chính quyền các địa phương:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 1407-CĐ/TU ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22/02/2019, Văn bản số 1113/UBND-NL ngày 01/3/2019 về việc bổ cứu các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh DTLCP của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công điện số 03/BCDDTLCP ngày 25/4/2019 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn tốt; vệ sinh chuồng, trại sạch sẽ, phun thuốc sát trùng ít nhất 2 lần/tuần; không mua lợn bệnh hoặc lợn không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; không cho phương tiện vận chuyển thức ăn, vận chuyển lợn tiếp xúc với khu vực chăn nuôi; không đưa thịt lợn, sản phẩm từ lợn chưa qua chế biến chín và không cho lái buôn, người không có phận sự vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi. Làm hố sát trùng, phun thuốc khử trùng để đảm bảo tất cả người, phương tiện, thức ăn, dụng cụ chăn nuôi không mang theo mầm bệnh vào chuồng trại, khu vực chăn nuôi; phải sát trùng thật kỹ dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, vật dụng liên quan trước khi sử dụng; ngăn chặn các nguồn lây nhiễm gián tiếp. Khi có lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân phải báo ngay cho nhân viên thú y, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan thú y gần nhất.

- Rà soát tổng đàn lợn thực tế hiện có trên địa bàn, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động giảm đàn và không nên tăng đàn, tái đàn tại thời điểm, tại những nơi có nguy cơ bùng phát dịch cao; chỉ tổ chức chăn nuôi lợn khi đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kiến thức chuyên môn, nguồn lực tài chính và cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cán bộ thú y.

- Các địa phương thành lập ngay các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch, các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân tiếp tục thành lập, duy trì các chốt kiểm dịch tại trục đường giao thông chính giáp với tỉnh Nghệ An để kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật không đảm bảo an toàn vào địa bàn; các địa phương khác tùy vào tình hình thực tế để thành lập và duy trì các chốt để kiểm soát, ngăn chặn nguồn dịch.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2019 đạt chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật, hành nghề thú y; theo dõi nắm chắc số lượng giết mổ, nguồn gốc đưa vào giết mổ đối với lợn hằng ngày; xử lý nghiêm các xã, phường, thị trấn thường xuyên để người hành nghề giết mổ gia súc, gia cầm tại nhà trái quy định.

- Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, để dịch xảy ra và lây lan sang địa phương khác.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp động phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương để tham mưu, chỉ đạo, bổ cứu kịp thời.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm của lợn sai quy định.

- Chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở; đồng thời cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng các loại vắc xin, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nói riêng.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã thông tin kịp thời, chính xác về tình hình, diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn tránh gây hoang mang trong xã hội.

5. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các sở, ngành triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy (để chỉ đạo);
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chánh, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu06/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 06/CĐ-UBND 2019 biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 06/CĐ-UBND 2019 biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Hà Tĩnh
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu06/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 06/CĐ-UBND 2019 biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Công điện 06/CĐ-UBND 2019 biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Hà Tĩnh

           • 10/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực