Công điện 07/CĐ-UBND

Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Nội dung toàn văn Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 07/CĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ gửi:

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; hội nghề nghiệp Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Các cơ báo, đài của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Trong những ngày vừa qua nhân dân Thủ đô Hà Nội và cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. Nhưng tại một số tỉnh, thành phố đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình trên, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 697/CĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu và giao nhiệm vụ như sau:

1. Các cấp, các ngành chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân không tham gia tuần hành, biểu tình làm ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

2. Công an Thành phố phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đã và đang được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo trong những ngày vừa qua, kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để thực hiện mưu đồ và hành động chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; xử lý nghiêm minh các hành vi của đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi cơ quan, tổ chức quốc tế; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

3. Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan Báo chí tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ nhau công tác, học tập và lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố, Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất chủ động gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông báo, làm rõ chủ trương, quan điểm và biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất, đời sống của Chính phủ và Thành phố; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và duy trì ổn định các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

5. Ủy ban nhân dân Thành phố kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tăng cường đoàn kết thống nhất, biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân; không để kẻ xấu lợi dụng kích động làm những việc quá khích gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của Thủ đô và đất nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Các Bộ, ban, ngành TƯ.
- TT Thành ủy, TT HĐND, Đoàn ĐBQHHN;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- CPVP, các phòng, ban, trung tâm VP;
- Các cơ quan báo, đài của TƯ và HN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu07/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô Hà Nội
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu07/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công điện 07/CĐ-UBND năm 2014 đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô Hà Nội

             • 16/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực