Công điện 07/CĐ-VT

Công điện 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 07/CĐ-VT khôi phục nhanh thông tin liên lạc xã bị chia cắt, cô lập đợt lũ, lụt phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 07/CĐ-VT

Hà Nội, hồi 09 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện: Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

 

Trước tình hình các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên ngập lụt trên diện rộng, kéo dài nhiều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 16/11/2007 về việc huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại công điện số 04/CĐ-BTTTT ngày 13/11/2007. Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt.

2. Tập đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu bằng xe cơ động vô tuyến sóng ngắn Codan và điện thoại vệ tinh cho đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan họp với các tỉnh trên bàn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ từ.

3. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- VP.BCĐPCLBTW;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Xuân Trụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CĐ-VT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu07/CĐ-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2007
Ngày hiệu lực17/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CĐ-VT

Lược đồ Công điện 07/CĐ-VT khôi phục nhanh thông tin liên lạc xã bị chia cắt, cô lập đợt lũ, lụt phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 07/CĐ-VT khôi phục nhanh thông tin liên lạc xã bị chia cắt, cô lập đợt lũ, lụt phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu07/CĐ-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Xuân Trụ
        Ngày ban hành17/11/2007
        Ngày hiệu lực17/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 07/CĐ-VT khôi phục nhanh thông tin liên lạc xã bị chia cắt, cô lập đợt lũ, lụt phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt

           Lịch sử hiệu lực Công điện 07/CĐ-VT khôi phục nhanh thông tin liên lạc xã bị chia cắt, cô lập đợt lũ, lụt phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt

           • 17/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực