Văn bản khác 09/CĐ-BTNMT

Công điện số 09/CĐ-BTNMTvề việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Công điện 09/CĐ-BTNMT triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/CĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Qua theo dõi việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện thống nhất một số vấn đề sau đây:

Để thống nhất việc thực hiện Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai mới, Bộ trưởng Bộ tài nguyên - Môi trường Mai Ái Trực vừa ký công điện số 09/CĐ-BTNMT, ngày 18/11 gửi UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương . Nội dung công điện như sau:

1. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu giấy mới ban hành theo quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ được thực hiện kể từ ngày 2 tháng 12 năm 2004 (sau 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 là ngày Quyết định này được đăng công báo).

Trong thời gian từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 (ngày Nghị định số 181 có hiệu lực thi hành) đến ngày 01 tháng 12 năm 2004, các sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn thực hiện bình thường các thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất theo quy định; Đối với các trường hợp làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuẩn bị sẵn các nội dung trên mẫu giấy chứng nhận mới để trình UBND cấp có thẩm quyền ký, phát hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2004 trở đi.

2. Không đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu giấy mới đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987 và Luật Đất đai năm 1993, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; việc chỉnh lý các biến động trong quá trình sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện trên Trang Bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới thì cơ quan làm thủ tục cấp giấy thực hiện việc đổi giấy một cách thuận lợi, không yêu cầu người sử dụng đất làm thêm các thủ tục khác.

3. Không đặt vấn đề kê khai bổ sung tài sản gắn liền với đất đối với các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn trước đây. Phần ghi chép mục này trên giấy chứng nhận theo mẫu mới được để trống và sẽ bổ sung khi người sử dụng đất có nhu cầu.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thiết kế phấn mềm viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên máy tính. Để đảm bảo tính thống nhất khi viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương liên hệ với Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cấp miễn phí.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kịp thời phản ánh về Bộ những vướng mắc trong quá trình thực hiện để được sử lý, bảo đảm tiến dộ cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Mai Ái Trực

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CĐ-BTNMT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/CĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2004
Ngày hiệu lực18/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CĐ-BTNMT

Lược đồ Công điện 09/CĐ-BTNMT triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 09/CĐ-BTNMT triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/CĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành18/11/2004
        Ngày hiệu lực18/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 09/CĐ-BTNMT triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công điện 09/CĐ-BTNMT triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai 2003 Nghị định 181/2004/NĐ-CP

           • 18/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực