Công điện 09/CĐ-TCT

Công điện 09/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định 103/2021/NĐ-CP do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện

Nội dung toàn văn Công điện 09/CĐ-TCT 2021 mức thu lệ phí trước bạ ô tô rơ moóc sơ mi rơ moóc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, RƠ MOÓC HOẶC SƠ MI RƠ MOÓC ĐƯỢC KÉO BỞI Ô TÔ VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Vụ, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

Ngày 26/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, tại Điều 1 Nghị định số 103/2021/NĐ-CP nêu trên quy định: từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/20219 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 103/2021/NĐ-CP nêu trên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CĐ-TCT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu09/CĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(27/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CĐ-TCT

Lược đồ Công điện 09/CĐ-TCT 2021 mức thu lệ phí trước bạ ô tô rơ moóc sơ mi rơ moóc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 09/CĐ-TCT 2021 mức thu lệ phí trước bạ ô tô rơ moóc sơ mi rơ moóc
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu09/CĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Xuân Bách
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (27/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 09/CĐ-TCT 2021 mức thu lệ phí trước bạ ô tô rơ moóc sơ mi rơ moóc

           Lịch sử hiệu lực Công điện 09/CĐ-TCT 2021 mức thu lệ phí trước bạ ô tô rơ moóc sơ mi rơ moóc

           • 26/11/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực