Công điện 11/CĐ-BTTTT

Công điện 11/CĐ-BTTTT năm 2017 về chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (Bão Damrey) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 11/CĐ-BTTTT 2017 chủ động ứng phó với cơn bão số 12 Bão Damrey


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

V/V CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 12 (BÃO DAMREY)

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG điện:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên;

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông: VNPT, Viettel, MobiFone, VNPost, Vishipel;

- Thành viên BCH PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Hồi 04 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh lên. Đến 04 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 đKinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100- 135km/giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; bin động dữ dội. Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 10- 11, giật cấp 14 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Tiếp theo công điện số 10/CĐ-BTTTT ngày 01/11/2017 của BCH PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ và ATNĐ trên Biển Đông và công văn số 154/TWPCTT ngày 02/11/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường thông tin truyền thông ứng phó với cơn Bão số 12; đchủ động ứng phó với cơn Bão số 12, giảm thiểu thiệt hại do Bão gây ra và không để gây ảnh hưởng đến các hoạt động trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC tại Đà Nng, BCH PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

1. Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố nói trên chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc (có trên địa bàn huyện, xã, thôn/bản) các bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến thiên tai, công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuẩn bị ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ đến người dân đchủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các cơ quan báo chí liên tục cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai để kịp thời đưa tin dự báo, cảnh báo Bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở truyền tải các thông tin chỉ đạo, điều hành ứng phó với Bão của Trung ương và chính quyền địa phương, liên tục đưa tin, cập nhật tình hình của bão, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các phương án ứng phó với Bão.

2. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai phương án ng phó với Bão, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Ưu tiên tổ chức gia cố lại nhà trạm, các tuyến truyền dẫn, cột ăng ten và mạng ngoại vi. Bổ sung kịp thời các thiết bị, vật tư dự phòng cho mạng lưới bưu chính, viễn thông như máy n, nhiên liệu, ắc quy...

3. Cục Bưu điện Trung ương sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc bằng xe cơ động cho đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

4. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

a) Đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc bằng mạng công cộng (cố định, di động, internet...) và mạng thông tin chuyên dùng trong phòng chống thiên tai phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với Bão của Trung ương và chính quyền địa phương các tỉnh nói trên.

b) Tăng cường, bổ sung phương tiện, trang thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT, các trạm BTS di động và xe cơ động thông tin cho các công ty dọc trên địa bàn và Viễn thông các tỉnh được dự báo ảnh hưởng trực tiếp của Bão để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp giao thông các tỉnh bị chia cắt.

5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc công cộng bằng mạng cố định, di động, Internet... Tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc di động để sàng ứng cứu.

6. Tng Công ty Viễn thông MobiFone đảm bảo an toàn hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc di động. Tăng cường các xe BTS lưu động đến các địa điểm có nguy cơ bị mất liên lạc di động đsàng ứng cứu.

7. Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) tăng cường công tác trực canh, phát sóng các bản tin dự báo, cảnh báo trên bin và thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của Bão đchủ động các biện pháp phòng tránh kịp thời.

8. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông ngoài nhiệm vụ của mình cần chủ động sẵn sàng hệ thống thông tin liên lạc của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với Bão của Trung ương và chính quyền địa phương các tỉnh nói trên khi có yêu cầu.

9. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến Bão, báo cáo Bộ trưởng, BCH  PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác ứng phó, tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và công tác đảm bảo thông tin liên lạc.

10. Ngoài việc đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó với Bão, đề nghị các đơn vị (Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, Cục An toàn Thông tin, Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở) và các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông (VN- Post, VNPT, Viettel, MobiFone và các doanh nghiệp khác) tiếp tục có các phương án dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Hội nghị APEC 2017 diễn ra tại Đà Nng trong thời gian từ 06/11/2017 đến 11/11/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phạm Hồng Hải;
- TT Nguyễn Thành H
ưng;
- BCĐ TWPCTT;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN Bộ TTTT;
- Các Cục: VT, TSVTĐ, ATTT, BC, PTTH&TTĐT, TTCS;
- Lưu: VT, CVT (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn
Thành Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CĐ-BTTTT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu11/CĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CĐ-BTTTT

Lược đồ Công điện 11/CĐ-BTTTT 2017 chủ động ứng phó với cơn bão số 12 Bão Damrey


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 11/CĐ-BTTTT 2017 chủ động ứng phó với cơn bão số 12 Bão Damrey
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu11/CĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 11/CĐ-BTTTT 2017 chủ động ứng phó với cơn bão số 12 Bão Damrey

             Lịch sử hiệu lực Công điện 11/CĐ-BTTTT 2017 chủ động ứng phó với cơn bão số 12 Bão Damrey

             • 03/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực