Văn bản khác 1186/2006/CĐ-TTg

Công điện 1186/2006/CĐ-TTg về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 1186/2006/CĐ-TTg thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)phòng, chống tham nhũng, lãng phí


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1186/2006/CĐ-TTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

CÔNG ĐIỆN

CÔNG ĐIỆN 1186/2006/CĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X)  VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ:

 - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

- Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện ngay những việc dưới đây:

1. Khẩn trương ban hành và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bộ, ngành, địa phương mình theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Chính phủ.

2. Rà soát tòan bộ các vụ, việc tham nhũng, lãng phí nhất là các vụ, việc nổi cộm ở bộ, ngành, địa phương mình để tập trung chỉ đạo giải quyết kiên quyết, dứt điểm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đối với những vụ, việc có khó khăn, vướng mắc hoặc vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên đang còn tồn đọng, gây bức xúc tại bộ, ngành, địa phương mình, phải báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xứ lý.

3. Rà soát lại toàn bộ các quy định và nhữngvụ, việc sai trái, tiêu cực trong việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để thưởng, biếu, cho, tặng và tổ chức hội nghị, tiếp khách sai quy định để chấn chỉnh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời và phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những nội dung công việc nêu trên; báo cáo kết quả bước đầu lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2006 để tiếp tục chỉ đạo chung.

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công điện này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1186/2006/CĐ-TTg

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1186/2006/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2006
Ngày hiệu lực01/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1186/2006/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 1186/2006/CĐ-TTg thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 1186/2006/CĐ-TTg thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)phòng, chống tham nhũng, lãng phí
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1186/2006/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành01/08/2006
        Ngày hiệu lực01/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 1186/2006/CĐ-TTg thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)phòng, chống tham nhũng, lãng phí

              Lịch sử hiệu lực Công điện 1186/2006/CĐ-TTg thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)phòng, chống tham nhũng, lãng phí

              • 01/08/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực