Công điện 1237/CĐ-BNN-TY

Công điện 1237/CĐ-BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 kiểm soát giết mổ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT BUÔN BÁN, GIẾT MỔ, VẬN CHUYN LỢN VÀ SẢN PHẨM LỢN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ĐIỆN:

- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng do việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi bệnh, lợn chết từ các địa phương có dịch bệnh sang các địa phương chưa có dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan trực thuộc khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

a) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh có dịch bệnh, đặc biệt thực hiện nghiêm việc cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch theo đúng quy định của Luật thú y;

Cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong vùng dịch đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật còn hiệu lực đối với các bệnh khác, nếu có nhu cầu vận chuyển lợn ra khỏi phạm vi vùng dịch phải được cơ quan thú y lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn tuyến đường vận chuyển ra khỏi vùng có dịch.

b) Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các địa điểm trung chuyển, thu gom, giết mổ, buôn bán lợn và sản phẩm lợn; tại các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi có lợn bị bệnh, nghi bị bệnh,

c) Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm lợn ra vào địa bàn cấp tỉnh; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn.

2. Đối với các tỉnh, thành phố chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

a) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào địa bàn cấp tỉnh; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi bệnh, chết,... thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định.

b) Xem xét việc thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn, sản phẩm lợn ra vào địa bàn cấp tỉnh, nhất là các địa phương giáp với địa phương có bệnh Dịch tả lợn Châu phi; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và lực lượng liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn.

3. Đối với các địa phương có biên giới giáp với các nước, có cửa khẩu quốc tế, sân bay, bến cảng: Chỉ đạo chính quyền các cấp và cơ quan liên quan của địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, sân bay, cảng biển đối với lợn, sản phẩm lợn, người và phương tiện từ các nước vào Việt Nam; nhất là đối với các nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và những địa bàn có hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép vào Việt Nam.

4. Chỉ đạo các Trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông, đặc biệt các Trạm kiểm dịch trên trục đường giao thông từ phía Bắc vào phía Nam tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi bệnh, chết,... thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo quy định.

5. Tổ chức phun thuốc sát trùng, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào vùng có dịch, đi qua trạm, chốt kiểm dịch động vật tạm thời, Trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông.

6. Giao Cục Thú y chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thú y địa phương tổ chức lấy mẫu lợn, sản phẩm lợn gửi Phòng thử nghiệm thuộc Cục Thú y để xét nghiệm bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

7. Đề nghị các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thú y tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các cơ quan thông tin, truyền thông (để p/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY, CN&TY các tỉnh, TP;
- Cục TY; Cục CN; Trung tâm Khuyến nông QG;
- Các CCTY vùng, CCKDĐV vùng, TTCĐT
YTƯ;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1237/CĐ-BNN-TY

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu1237/CĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2019
Ngày hiệu lực22/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1237/CĐ-BNN-TY

Lược đồ Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 kiểm soát giết mổ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 kiểm soát giết mổ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu1237/CĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành22/02/2019
        Ngày hiệu lực22/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 kiểm soát giết mổ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

             Lịch sử hiệu lực Công điện 1237/CĐ-BNN-TY 2019 kiểm soát giết mổ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

             • 22/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực