Công điện 13/CĐ-UBND

Công điện 13/CĐ-UBND về tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình theo đúng quy định của Luật Nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 13/CĐ-UBND tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/CĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 04 năm 2007

 

CÔNG ĐIỆN

UBND tỉnh điện: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Xây dựng.

Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 và Bộ Xây dựng đã có Thông tư hướng dẫn thi hành, song đến nay (25/4/2007) UBND các huyện, thị xã và Sở Xây dựng vẫn chưa tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình cho công dân và tổ chức có nhu cầu, gây bất bình trong nhân dân.

Để nhanh chóng thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở và đáp ứng nhu cầu của công dân và tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện ngay việc tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình theo đúng quy định của Luật Nhà ở.

UBND các huyện, thị chủ động hoặc phối hợp với Sở Xây dựng để liên hệ mua biểu mẫu do Bộ Xây dựng phát hành để tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng khẩn trương có kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ có liên quan.

Nhận được Công điện này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức thực hiện ngay. Nếu trong tháng 05/2007 UBND các huyện, thị và Sở Xây dựng không triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình thì chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-NĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu13/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2007
Ngày hiệu lực25/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 13/CĐ-UBND tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 13/CĐ-UBND tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu13/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành25/04/2007
        Ngày hiệu lực25/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 13/CĐ-UBND tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

             Lịch sử hiệu lực Công điện 13/CĐ-UBND tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

             • 25/04/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/04/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực