Công điện 2230/NHCS-KHNV

Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Chương trình tín dụng khác do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội điện

Nội dung toàn văn Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2230/NHCS-KHNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2011

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG KHÁC

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI điện:

- Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố.

Nhằm kịp thời giải ngân vốn cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2011 - 2012 và các chương trình tín dụng chính sách khác theo kế hoạch tăng tín dụng năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai ngay một số nội dung công việc sau:

1. Giám đốc chi nhánh tỉnh, thành phố tập trung nhân lực, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương theo chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng giám đốc thông báo, trong đó đặc biệt lưu ý tới tiến độ giải ngân chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2011 - 2012. NHCSXH các cấp có trách nhiệm phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay hướng dẫn người vay sớm hoàn tất thủ tục theo quy định và nhanh chóng giải ngân vốn để học sinh, sinh viên có tiền nhập học.

2. Giám đốc Sở giao dịch NHCSXH cân đối chuyển vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu giải ngân vốn tín dụng chính sách của các chi nhánh theo chỉ tiêu kế hoạch đã được Tổng giám đốc giao.

Nhận được Công điện này, yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- Trung tâm CNTT (truyền fastnet);
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, KHNV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2230/NHCS-KHNV

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu2230/NHCS-KHNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2011
Ngày hiệu lực09/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2230/NHCS-KHNV

Lược đồ Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu2230/NHCS-KHNV
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành09/09/2011
        Ngày hiệu lực09/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình

             Lịch sử hiệu lực Công điện 2230/NHCS-KHNV đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho vay Chương trình

             • 09/09/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực