Công điện 334/CĐ-BHXH

Công điện 334/CĐ-BHXH năm 2017 khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 334/CĐ-BHXH tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 334/CĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM đin:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

2. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công và tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; đảm bảo sử dụng tài sản công, xe công theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, V
P.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/CĐ-BHXH

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu334/CĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2017
Ngày hiệu lực07/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/CĐ-BHXH

Lược đồ Công điện 334/CĐ-BHXH tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công điện 334/CĐ-BHXH tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết 2017
                Loại văn bảnCông điện
                Số hiệu334/CĐ-BHXH
                Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
                Người kýĐào Việt Ánh
                Ngày ban hành07/02/2017
                Ngày hiệu lực07/02/2017
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật3 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Công điện 334/CĐ-BHXH tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết 2017

                      Lịch sử hiệu lực Công điện 334/CĐ-BHXH tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết 2017

                      • 07/02/2017

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 07/02/2017

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực