Công điện 349/CĐ-BGDĐT

Công điện 349/CĐ-BGDĐT về đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Nội dung toàn văn Công điện 349/CĐ-BGDĐT đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 349/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

CÔNG ĐIỆN

 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và truyền thông;
- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 được tổ chức trong 3 đợt: ngày 04, 05/7/2010 thi đại học khối A và khối V; ngày 09, 10/7/2010 thi đại học các khối B, C, D và các khối năng khiếu; ngày 15, 16/7/2010 thi cao đẳng.

Theo thống kê, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có gần 1,9 triệu lượt hồ sơ đăng kí dự thi vào các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và truyền thông; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, cụ thể là:

1. Bộ Công an

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp nhằm:

- Hỗ trợ các cơ sở in sao đề thi, các trường đại học, cao đẳng bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn các khâu liên quan đến đề thi tuyển sinh và các tài liệu thuộc danh mục bí mật theo qui định của Nhà nước.

- Bảo đảm an ninh trật tự các điểm thi, có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm ở khu vực thi; có phương án phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực như: tung tin thất thiệt, in ấn, mua bán phao thi, bán đề thi giả, xâm nhập trái phép khu vực thi và phòng thi để cướp đề thi, ném tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị, sử dụng công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

2. Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và triển khai các biện pháp nhằm:

- Tổ chức giao thông hợp lý, tăng số lượng phương tiện giao thông với chất lượng tốt để phục vụ thí sinh, giảm giá vé tầu, xe cho thí sinh.

- Có phương án phân luồng, giảm ùn tắc giao thông khi xảy ra, đề phòng và ngăn chặn kịp thời các hành động gây cản trở giao thông trong những ngày thi.

3. Bộ Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở Y tế; bệnh viện các tuyến các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, có văn bản hướng dẫn và phương án hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng đề phòng ngăn ngừa dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra tại các điểm thi.

- Hỗ trợ các sở Y tế, bệnh viện các tuyến tỉnh, thành phố các loại vật tư thiết yếu; cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời khi có tai nạ, đau ốm và dịch bệnh xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Bộ Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo Sở thông tin truyền thông các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ các địa phương, các trường đại học, cao đẳng một số công tác sau:

- Chuyển tải đầy đủ, đúng thời hạn, an toàn giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm, hồ sơ đăng ký dự thi, giấy báo trúng tuyển cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và thí sinh.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

- Thông tin về kỳ thi đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác và khách quan.

5. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương

Chỉ đạo các địa phương, các ngành hữu quan hợp tác và giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng xây dựng phương án phòng chống lụt bão; giúp đỡ các trường xử lý tình huống, khắc phục hậu quả trong các trường hợp xảy ra lụt bão, tạo điều kiện cho kỳ thi tiến hành đúng kế hoạch, trật tự, an toàn.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thực hiện tốt một số công tác sau:

- Tăng số lượng phương tiện giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh, có phương án giải tỏa ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến thi muộn do ách tắc giao thông.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở cho thuê nghỉ trọ trên địa bàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho thí sinh lưu trú, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội.

- Cung cấp điện, nước ổn định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và các điều kiện kỹ thuật khác cho kỳ thi.

7. Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chỉ đạo các cấp cơ sở Đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện giúp đỡ các địa phương, các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt một số công tác sau:

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương hướng dẫn phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời và tham gia giải tỏa ách tắc giao thông.

- Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng hướng dẫn chỗ ăn, chỗ ở, đi lại cho thí sinh từ các địa phương về địa bàn dự thi tuyển sinh.

- Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng và các địa điểm thi khi có sự cố bất thường về thời tiết, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn,...

8. Tập đoàn điện lực Việt Nam

Chỉ đạo các Công ty thành viên trong toàn quốc tạo điều kiện cung cấp điện ổn định trong các ngày của các đợt thi tuyển sinh, kể cả trong tình trạng thời tiết xấu, bất thường.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- UBVHGDTTNNĐ QH (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BCĐ TS ĐH, CĐ 2010 (để th/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ (để th/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 349/CĐ-BGDĐT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu349/CĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực23/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 349/CĐ-BGDĐT

Lược đồ Công điện 349/CĐ-BGDĐT đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 349/CĐ-BGDĐT đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu349/CĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Vũ Luận
        Ngày ban hành23/06/2010
        Ngày hiệu lực23/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 349/CĐ-BGDĐT đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

              Lịch sử hiệu lực Công điện 349/CĐ-BGDĐT đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

              • 23/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực