Công điện 429/CĐ-KL

Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm điện

Nội dung toàn văn Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản sử dụng con dấu các đơn vị trực


CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 429/CĐ-KL
V/v thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

CÔNG ĐIỆN

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM, điện:

Kính gửi:

- Giám đốc các Vườn Quốc gia: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên;
- Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng I, II, III.

 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp; thực hiện Công văn số 1598/BNN-VP ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khắc dấu và thu hồi con dấu. Cục Kiểm lâm yêu cầu:

1. Trong khi chờ việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành, giám đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng con dấu cũ để duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

2. Triển khai việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hứa Đức Nhị (báo cáo);
- Văn phòng Bộ (báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 429/CĐ-KL

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu429/CĐ-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2010
Ngày hiệu lực12/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 429/CĐ-KL

Lược đồ Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản sử dụng con dấu các đơn vị trực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản sử dụng con dấu các đơn vị trực
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu429/CĐ-KL
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýNguyễn Văn Cương
        Ngày ban hành12/03/2010
        Ngày hiệu lực12/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản sử dụng con dấu các đơn vị trực

            Lịch sử hiệu lực Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quản sử dụng con dấu các đơn vị trực

            • 12/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực