Công điện 487/CĐ-TTg

Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 về tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép

Nội dung toàn văn Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 487/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng cùng các địa phương đã vào cuộc tích cực, ban hành nhiều văn bản, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan, xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án, thành lập các đội cơ động liên ngành, kiện toàn các trạm kiểm soát liên hợp, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, liên tỉnh... để triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012). Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu là các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát, quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng ở các địa phương như Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nội đã vượt nhiều gian khổ, dũng cảm ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Bằng biện pháp đấu tranh kiên quyết, kết hợp tuyên truyền, giáo dục, đến nay 84/123 đối tượng buôn bán vận chuyển gia cầm nhập lậu đã chấm dứt hoạt động, 39 đối tượng còn biểu hiện hoạt động nhưng chủ yếu hoạt động lẻ, vận chuyển số lượng nhỏ, không thường xuyên; việc xử lý các vụ vi phạm trong đó có biện pháp giữ và tịch thu phương tiện vận chuyển vi phạm đã được thực hiện kiên quyết và nghiêm minh. Công tác truyền thông được quan tâm chỉ đạo thực hiện đã tạo hiệu quả rõ rệt trong nhận thức của người tiêu dùng và người kinh doanh về tác hại của việc kinh doanh, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân và sự phát triển chăn nuôi trong nước.

Về cơ bản, tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép đã được kiểm soát, bước đầu đã góp phần phục hồi và phát triển chăn nuôi gia cầm trong nước, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu vẫn không ngừng hoạt động, một số đối tượng tuỳ đã cam kết không vi phạm pháp luật nhưng không ít các đối tượng này vẫn bí mật điều hành, phương thức và thủ đoạn thay đổi, ngày càng tinh vi, liều lĩnh hơn.

Để ngăn chặn gia cầm và sản phẩm gia cần nhập lậu, sự xâm nhiễm vi rút cúm gia cầm, đặc biệt là chủng vi rút cúm A(H7N9) từ nước ngoài vào Việt Nam, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân không để lây lan dịch bệnh cho gia cầm trong nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép (Đề án 2088), hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ đã được giao (Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2013, số 105/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2013, số 70/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013; số 433/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2012); thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tăng cường quản lý, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường; thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 08/CĐ-BNN-TY ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn (Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan, Thú y) tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để tất cả các trường hợp tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép qua biên giới.

3. Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, đốn đốc việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng theo quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những diễn biến bất thường, các tổ chức, cá nhân vi phạm, các đơn vị, địa phương để xảy ra vụ việc vi phạm nhiều, kéo dài; đề xuất biện pháp xử lý; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng quản lý thị trường các địa phương trong quá trình thực hiện.

4. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm nhập lậu; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bặt giữ, xử lý nghiêm.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm; chỉ đạo lực lượng thú y đặc biệt là lực lượng thú y tại các tỉnh biên giới tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành trong kiểm tra, bắt giữ và xử lý vi phạm; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm dịch nhằm hạn chế tối đa việc gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch lưu thông trên thị trường;

- Nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác kiểm dịch; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, sản xuất giống gia cầm bảo đảm số lượng, chất lượng với giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi trong nước.

6. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ việc nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý nội bộ; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 550/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm".

8. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp và phổ biến thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

9. Các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các địa phương trong việc rà soát, ban hành và áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý các vụ việc vi phạm trong quá trình thực hiện Đề án./.

 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 487/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu487/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 487/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu487/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Công điện 487/CĐ-TTg năm 2013 Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển kinh doanh

           • 04/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực