Công điện 519/CĐ-BGDĐT

Công điện 519/CĐ-BGDĐT về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 519/CĐ-BGDĐT 2019 về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

CÔNG ĐIỆN

V/V TẬP TRUNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN:

Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng sư phạm tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự tham gia tích cực của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (các cơ sở đào tạo) trong việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng và an toàn tuyệt đối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc/hiệu trưởng các cơ sở đào tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; phân công rõ nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ trong từng khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ được phân công công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi, đảm bảo tất cả các cán bộ được phân công trong từng quy trình tổ chức thi phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ theo đúng Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT (Quy chế thi); đồng thời, phối hợp với các địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về làm thi tại địa phương.

2. Cử cán bộ đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng, nắm vững về quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan tham gia Ban chấm thi trắc nghiệm; chuẩn bị kỹ và thực hiện công tác chấm thi, chấm phúc khảo các môn trắc nghiệm theo đúng Quy chế thi, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng tiến độ, đúng quy định theo sự chỉ đạo thống nhất của của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia.

3. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi, kịp thời khắc phục khó khăn, bất cập và xử lý sự cố bất thường (nếu có) theo quy định và theo thẩm quyền; phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của ngành Công an để kịp thời phát hiện mọi hành vi tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, ngăn chặn việc đưa các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nơi chấm thi, nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng với mục đích gian lận, đảm bảo kỷ cương và công bằng của Kỳ thi.

4. Trong thời gian tổ chức Kỳ thi, chấm thi, thủ trưởng các cơ sở đào tạo trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ của đơn vị được phân công; xử lý kỷ luật nghiêm khắc cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi có hành vi vi phạm Quy chế thi cũng như quy trình tổ chức Kỳ thi; thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia về tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa phương và những vấn đề phát sinh (nếu có).

Kết quả tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia tại địa phương là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở đào tạo năm 2019.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội (để báo cáo);
- Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương (để p/h chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 (để chỉ đạo);
- Các Sở GDĐT;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 519/CĐ-BGDĐT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu519/CĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 519/CĐ-BGDĐT

Lược đồ Công điện 519/CĐ-BGDĐT 2019 về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 519/CĐ-BGDĐT 2019 về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu519/CĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 519/CĐ-BGDĐT 2019 về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công điện 519/CĐ-BGDĐT 2019 về tập trung phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

              • 18/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực