Công điện 68/CĐ-CCTTHC

Công điện 68/CĐ-CCTTHC về rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 68/CĐ-CCTTHC rà soát thủ tục hành chính


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 68/CĐ-CCTTHC

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

 

CÔNG ĐIỆN

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Đề án 30 đang trong thời kỳ nước rút của giai đoạn rà soát thủ tục hành chính - giai đoạn quyết định sự thành công của Đề án. Các bộ, ngành, địa phương đang hoàn thiện phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rà soát 256 thủ tục hành chính ưu tiên cho thấy nếu triển khai thực sự có chất lượng, lợi ích của việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính này là rất lớn, lên tới trên 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Lợi ích tiềm năng của việc đơn giản hóa trên 5.400 thủ tục hành chính còn lại sẽ lớn hơn rất nhiều, lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm nếu các bộ, ngành, địa phương đưa ra được các phương án cải cách tích cực, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý của nhà nước.

Qua theo dõi, hỗ trợ các Bộ, địa phương thực hiện rà soát thủ tục hành chính, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng nhận thấy hầu hết các cơ quan đều có khả năng đạt được chỉ tiêu do Thủ tướng giao về việc đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chất lượng rà soát của nhiều đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chủ yếu thiên về việc hoàn thiện pháp luật hoặc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục chứ chưa mạnh dạn cắt bỏ những thủ tục đem lại lợi ích cục bộ cho cơ quan, đơn vị mình, chưa thực sự cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương chỉ tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị mang tính chất cơ học, không có ý kiến rà soát độc lập, chưa làm tốt vai trò chủ trì công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như chưa tham mưu được cho lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các phương án đơn giản hóa tốt nhất. Vẫn còn tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, rất nhiều bộ, ngành mặc dù đạt chỉ tiêu đơn giản hóa trên 90% các thủ tục hành chính nhưng cắt giảm chưa tới 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Nếu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì cách làm này thì chắc chắn sẽ không đạt được chỉ tiêu Thủ tướng đã giao.

Qua thực tế triển khai rà soát độc lập 256 thủ tục hành chính ưu tiên và kinh nghiệm thành công của một số bộ, ngành, địa phương, cũng như kết quả Hội nghị giao ban bộ, ngành về rà soát thủ tục hành chính ngày 01 tháng 3 năm 2010, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng giám đốc ba cơ quan:

1. Quán triệt tới lãnh đạo các đơn vị có liên quan của bộ, ngành, địa phương về tinh thần cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng. Các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính phải gắn với việc cắt giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Từng đơn vị, từng cá nhân phải vào cuộc với tinh thần không ngại va chạm, không né tránh để đưa ra các phương án đơn giản hóa triệt để nhất, cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các luật sư và chuyên gia rà soát lại các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện có, lựa chọn 30% các thủ tục hành chính có phạm vi tác động lớn, chi phí tuân thủ cao trong tổng số các thủ tục hành chính đã được rà soát để nghiên cứu, đưa ra phương án đơn giản hóa triệt để nhất trước khi gửi kết quả về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng trong ngày 31 tháng 3 năm 2010.

Đối với các bộ, ngành phải bảo đảm việc thực hiện chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% quy định hiện hành về thủ tục hành chính phải cắt giảm được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 9109/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 12 năm 2009.

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ kiên quyết trả lại kết quả rà soát thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương nếu không đạt được chỉ tiêu Thủ tướng giao.

3. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực tham vấn các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính; cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần các buổi tham vấn do Tổ công tác thực hiện đề án 30 tổ chức, kể cả việc cử bổ sung cán bộ có trình độ chuyên môn cao tham gia làm việc ngắn hạn tại Tổ công tác để hỗ trợ Tổ công tác trong quá trình nghiên cứu xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng trong việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý sau khi kết thúc giai đoạn tự rà soát thủ tục hành chính là ngày 31 tháng 3 năm 2010.

4. Yêu cầu Tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật để công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm tính chính xác của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng tại Công văn số 57/CCTTHC ngày 23 tháng 2 năm 2010. Đây là việc làm quan trọng bảo đảm tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tiếp cận, tra cứu, thực hiện và giám sát việc thủ tục hành chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/CĐ-CCTTHC

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu68/CĐ-CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2010
Ngày hiệu lực02/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/CĐ-CCTTHC

Lược đồ Công điện 68/CĐ-CCTTHC rà soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 68/CĐ-CCTTHC rà soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu68/CĐ-CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành02/03/2010
        Ngày hiệu lực02/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 68/CĐ-CCTTHC rà soát thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công điện 68/CĐ-CCTTHC rà soát thủ tục hành chính

           • 02/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực