Công điện 695/CĐ-TTg

Công điện 695/CĐ-TTg về việc thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 695/CĐ-TTg thành lập tổ chức bổ nhiệm bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 695/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN:

 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Để thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Ban hành quyết định thành lập tổ chức, bổ nhiệm và bố trí cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2008 theo quy định như sau: thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế; thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện; chuyển cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch gia đình cấp xã về Trạm y tế và áp dụng các chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ chuyên trách công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cấp xã như các viên chức khác của Trạm y tế; tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên dân số để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và áp dụng các chế độ, chính sách hiện hành đối với đội ngũ cộng tác viên dân số ở tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, ấp, phum, sóc, bản, mường.

2. Bàn giao nguyên trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đây cho ngành y tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2694/VPCP-KGVX ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ; trường hợp thực hiện không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2694/VPCP-KGVX thì phải chuyển giao ngay cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cấp huyện.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trước ngày 05 tháng 6 năm 2008.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu695/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2008
Ngày hiệu lực09/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 695/CĐ-TTg thành lập tổ chức bổ nhiệm bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công điện 695/CĐ-TTg thành lập tổ chức bổ nhiệm bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008
     Loại văn bảnCông điện
     Số hiệu695/CĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành09/05/2008
     Ngày hiệu lực09/05/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công điện 695/CĐ-TTg thành lập tổ chức bổ nhiệm bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008

          Lịch sử hiệu lực Công điện 695/CĐ-TTg thành lập tổ chức bổ nhiệm bố trí cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các cấp xong trước ngày 31/5/2008

          • 09/05/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/05/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực