Công điện 70/TTG-KTN

Công điện 70/TTG-KTN về chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, ổn định và phát triển sản xuất do Thủ tướng Chính phủ điện

Nội dung toàn văn Công điện 70/TTG-KTN chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 70/TTg-KTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2011

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra);
- Báo Nhân dân;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;

 

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ đầu tháng 01 năm 2011 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và sản xuất vụ đông xuân ở các tỉnh phía Bắc. Tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2011 đã có trên 8 ngàn con trâu, bò bị chết rét và nhiều loài vật nuôi khác đã bị ảnh hưởng do đói, rét. Theo dự báo, rét đậm, rét hại có thể còn kéo dài và nguy cơ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết vẫn tiếp tục gia tăng. Để chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, ổn định và phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt và áp dụng mọi biện pháp để phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản nhất là đàn trâu, bò, đàn cá giống, nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại đối với ngành chăn nuôi, thủy sản. Cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị chết nhiều. Giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, khẩn trương áp dụng các biện pháp chống rét, chống đói cho vật nuôi.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

c) Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

d) Chỉ đạo chính quyền cơ sở có trách nhiệm thống kê đầy đủ số lượng gia súc, gia cầm, thủy sản bị thiệt hại và thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người sản xuất theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

e) Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết nhiều do chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi tại địa phương.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo và cử các đoàn công tác trực tiếp đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi. Chỉ đạo các địa phương tổng hợp đầy đủ, chính xác số lượng gia súc, gia cầm, thủy sản bị thiệt hại và có các giải pháp khôi phục, phát triển chăn nuôi bền vững.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại cho các địa phương theo quy định hiện hành.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động dự báo, thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác về diễn biến thời tiết để các địa phương và nhân dân chủ động đối phó với tình hình rét đậm, rét hại.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin thường xuyên, chính xác về diễn biến thời tiết; tuyên truyền, phổ biến, biểu dương kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê phán những nơi chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: TN&MT, TC, TT&TT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/TTG-KTN

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu70/TTG-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2011
Ngày hiệu lực15/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/TTG-KTN

Lược đồ Công điện 70/TTG-KTN chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 70/TTG-KTN chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu70/TTG-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành15/01/2011
        Ngày hiệu lực15/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 70/TTG-KTN chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc

           Lịch sử hiệu lực Công điện 70/TTG-KTN chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc

           • 15/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực