Công điện 7115/CĐ-BNN-TY

Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và chủng vi rút cúm gia cầm khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Nội dung toàn văn Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7115/CĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM H5N6 VÀ CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM KHÁC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

 

Hiện nay vi rút cúm A/H5N6 đã được phát hiện trên gia cầm ở nhiều nước: Trung Quốc, Lào, Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ. Tại Trung Quốc đã có người tử vong vì vi rút này. Tại Việt Nam, vi rút cúm A/H5N6 cũng đã được phát hiện tại một số tỉnh biên giới phía Bắc (Chi Lăng, Tràng Định, Lạng Sơn; phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai) và một số tỉnh thuộc vùng Trung bộ (Kỳ Thọ, Kỳ Anh, (Hà Tĩnh); Trung Hải, Gio Linh, (Quảng Trị); Tịnh Đông, Sơn Tịnh, (Quảng Ngãi)); tổng số gà, vịt và chim trĩ mắc bệnh cúm A/H5N6 và chết là 2.013 con, tổng số gia cầm phải tiêu hủy là 5.188 con (tại 6 hộ chăn nuôi). Kết quả xét nghiệm, giải trình tự gien các mẫu vi rút cúm A/H5N6 đã phát hiện tại Việt Nam cho thấy chúng có tỷ lệ tương đồng trên 99% so với chủng vi rút cúm A/H5N6 gây tử vong trên người tại tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc vừa qua (A/Sichuan/2622/2014).

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ nhập lậu hàng chục nghìn gia cầm và trứng gia cầm qua biên giới (chủ yếu là gia cầm giống và trứng gia cầm giống). Kết quả xác minh một số ổ dịch cúm A/H5N6 vừa qua cho thấy, dịch xẩy ra có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gia cầm giống không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y. Như vậy, nguy cơ các chủng vi rút cúm mới tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam thông qua các hoạt động nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới,nhất là phía Bắc rất cao.

Để ngăn ngừa dịch cúm gia cầm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm khác tiếp tục phát sinh và lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm tập trung triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm theo tinh thần tại Công điện khẩn số 6529/CĐ- BNN-TY ngày 14/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm, trong đó cần chú trọng một số nội dung sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các Ban, ngành liên quan:

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo; thành lập ngay các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh đến tận thôn, ấp và tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao;

b) Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch để dập tắt kịp thời, không để dịch lây lan; khi có dịch xảy ra phải lấy mẫu gửi xét nghiệm, tiêu hủy ngay đàn gia cầm bị bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực có dịch, đồng thời lập chốt kiểm dịch để ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra ngoài ổ dịch;

c) Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc; xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm.

Đối với các địa phương biên giới: Không cho phép mọi hình thức buôn bán, vận chuyển qua biên giới gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt không còn khả năng làm lây lan dịch bệnh, không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân biên giới; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; lấy mẫu để giám sát sự lưu hành của vi rút cúm A/H5N6 và các chủng vi rút khác đối với gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu;

d) Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao, phù hợp với các chủng vi rút cúm gia cầm đang lưu hành theo hướng dẫn của Cục Thú y.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan liên quan từ Trung ương tới địa phương:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về tác hại của bệnh cúm gia cầm; không ăn tiết canh, gia cầm mắc bệnh, chết; khi phát hiện gia cầm mắc bệnh, chết phải báo ngay cho chính quyền, thú y cơ sở để báo cáo cấp trên, đồng thời áp dụng các biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch kịp thời; chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng phòng dịch cúm gia cầm; nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh; không buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thú y, quản lý thị trường, hải quan kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, lưu thông trong nước.

4. Các Bộ, ngành khác là thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chức năng được phân công.

5. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Đối với Cục Thú y:

Tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh, lập bản đồ dịch tễ, hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phòng chống dịch, tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao đối với cúm gia cầm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác. Trường hợp giám sát phát hiện vi rút cúm A/H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác dương tính, xử lý như đối với cúm gia cầm A/H5N1.

b) Đối với Cục Chăn nuôi và Trung tâm Khuyến nông quốc gia:

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, tuyên truyền cho người chăn nuôi buôn bán gia cầm thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện này và báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chỉ đạo, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành thông báo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia PCDCGC;
- Sở NN và PTNT, Chi cục Thú y các tỉnh, tp;
- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia;
- Các đơn vị thuộc Cục Thú y;
- Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7115/CĐ-BNN-TY

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu7115/CĐ-BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2014
Ngày hiệu lực04/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7115/CĐ-BNN-TY

Lược đồ Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu7115/CĐ-BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành04/09/2014
        Ngày hiệu lực04/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm

             Lịch sử hiệu lực Công điện 7115/CĐ-BNN-TY năm 2014 phòng chống dịch cúm gia cầm H5N6 chủng vi rút cúm gia cầm

             • 04/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực