Công điện 85/CĐ-TTg

Công điện 85/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 85/CĐ-TTg lựa chọn nhà khai thác bến cảng Cái Mép và Thị Vải


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2012

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điện:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 2051/CT-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai khẩn trương nghiêm túc các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã giao; cho đến nay nhiều nội dung đã được thực hiện có kết quả, tạo điều kiện để bảo đảm các yêu cầu về cân đối cung cầu hàng hóa, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, tạo lập mặt bằng giá cả hợp lý nhất là ở các thành phố lớn và các đô thị, khu công nghiệp. Trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp trong việc chống gian lận thương mại, gian lận giá cả, bảo đảm trật tự an ninh, nhất là những nguy cơ về trật tự an toàn xã hội như việc vận chuyển, sử dụng pháo nổ, vũ khí chống người thi hành công vụ (súng, dao, kiếm…)

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều, để bảo đảm cho nhân dân cả nước đón Tết truyền thống trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai toàn diện, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 2051/CT-TTg; trước hết, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai các biện pháp cần thiết để theo dõi, nắm được thực chất việc cung, cầu và tổ chức lưu thông hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu phục vụ trực tiếp cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán để bảo đảm cung cấp đủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận làm ảnh hưởng đến việc bình ổn thị trường, giá cả và đời sống nhân dân.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống rét, khống chế dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để bùng phát thành dịch lớn.

3. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chính quyền các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại đã đề ra, nhất là việc buôn lậu tại khu vực biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ hơn các nội dung của đợt cao điểm trấn áp tội phạm để bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo tinh thần Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng ở địa phương để tổ chức và chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ, phát hiện kịp thời, có biện pháp xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra việc sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ tại địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng có đủ năng lực để theo dõi, giám sát, phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất, nhập lậu và buôn bán pháo nổ, thuốc nổ trái phép; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an và chính quyền các cấp chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý kịp thời vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí (kể cả vũ khí thô sơ như dao, kéo, kiếm, đao…), thuốc nổ trái phép, đặc biệt là hành vi sử dụng vũ khí chống người thi hành công vụ.

6. Bộ Y tế theo dõi sát tình hình, tăng cường công tác y tế dự phòng, duy trì trực ban liên tục để bảo đảm tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, cung ứng đầy đủ thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân; đôn đốc các địa phương, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

7. Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các địa phương theo dõi sát tình hình giao thông, đặc biệt là tại các thành phố lớn và địa bàn tập trung đông dân cư, kịp thời có biện pháp hiệu quả tổ chức tốt giao thông nhất là vào những ngày cao điểm, bảo đảm thông suốt và hạn chế tối đa ùn tắc, tai nạn giao thông trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông của các phương tiện vận tải thủy.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức tốt các lễ hội phù hợp với thuần phong, mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhưng phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không được để lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo cơ quan thông tin báo chí khi đưa những thông tin về diễn biến tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu, tình hình trật tự, an toàn xã hội phải bảo đảm khách quan, chính xác và không ảnh hưởng xấu đến tâm lý thị trường, người dân và xã hội.

10. Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; chỉ đạo các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức và thực hiện tốt việc hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012 và giáp hạt.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo này; đồng thời phân công bố trí cán bộ theo dõi sát diễn biến tình hình trên địa bàn, chủ động xử lý, khắc phục nhanh và hiệu quả nhất những phát sinh tại chỗ; thực hiện báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KGVX, NC, KNTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu85/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2012
Ngày hiệu lực14/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 85/CĐ-TTg lựa chọn nhà khai thác bến cảng Cái Mép và Thị Vải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 85/CĐ-TTg lựa chọn nhà khai thác bến cảng Cái Mép và Thị Vải
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu85/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành14/01/2012
        Ngày hiệu lực14/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 85/CĐ-TTg lựa chọn nhà khai thác bến cảng Cái Mép và Thị Vải

           Lịch sử hiệu lực Công điện 85/CĐ-TTg lựa chọn nhà khai thác bến cảng Cái Mép và Thị Vải

           • 14/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực