Công văn 01/BNN-TCLN

Công văn 01/BNN-TCLN về Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định 57/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/BNN-TCLN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/BNN-TCLN
V/v ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ NSNN thực hiện KH bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 09/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 8/3/2012 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg.

Sau khi dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lấy ý kiến bằng văn bản của các địa phương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh và các Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có dự thảo kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp để ký ban hành Thông tư liên tịch nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để BC);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để BC);
- Vụ KTNN Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2013
Ngày hiệu lực02/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01/BNN-TCLN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/BNN-TCLN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành02/01/2013
        Ngày hiệu lực02/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 01/BNN-TCLN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Công văn 01/BNN-TCLN Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý sử dụng vốn đầu tư

            • 02/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực