Công văn 01/CV-NV

Công văn 01/CV-NV về cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến do Phòng Nội vụ huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/CV-NV cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến


UBND HUYỆN YÊN MÔ
PHÒNG NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CV-NV
V/việc cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến

Yên Mô, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số 182/SNV-TĐKT ngày 20/5/2008 của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình về việc cấp, đổi lại Huân, Huy chương kháng chiến do mất, sai tên, sai địa chỉ, rách, nát. Phòng Nội vụ đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo chủ trương cấp đổi lại huân, huy chương kháng chiến do mất, sai tên, sai địa chỉ hoặc rách nát tới các thôn, xóm và lập danh sách gửi về phòng Nội vụ trước ngày 06/6/2008 để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Quá thời gian trên đơn vị nào không triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả về phòng Nội vụ, đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thủ tục xin cấp đổi lại huân, huy chương kháng chiến bao gồm:

- Đơn xin cấp đổi lại hiện vật khen thưởng (Theo mẫu đính kèm)

- Tờ trình của UBND xã, thị trấn

- Danh sách cá nhân xin cấp đổi (Danh sách chống Pháp riêng, chống Mỹ riêng)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG




Đỗ Văn Vợi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi:

Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Ninh Bình
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng …………………………………….

Họ và tên: ................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh (nếu là cá nhân): ......................................................................................

Quê quán: xã .......................................  huyện: ................................... tỉnh: ............................

Trú quán: xã ........................................  huyện: ................................... tỉnh: ............................

Đã được tặng thưởng: .............................................................................................................

- Theo Quyết định số: ........................... ngày ……..tháng …….. năm..........................................

Của: .......................................................................................................................................

Số sổ vàng: .............................................................................................................................

Lý do:

+ Được cấp lại: .......................................................................................................................

+ Được đổi lại: ........................................................................................................................

Hiện vật:

+ Xin cấp lại: ...........................................................................................................................

+ Xin đổi lại: ............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng; nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú: Những trường hợp sai tên, sai địa chỉ, rách nát phải nộp lại bản gốc.

 

Xác nhận của chính quyền địa phương Hoặc cơ quan quản lý cán bộ

............... ngày …….tháng …… năm 200…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/CV-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/CV-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2008
Ngày hiệu lực26/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 01/CV-NV

Lược đồ Công văn 01/CV-NV cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/CV-NV cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/CV-NV
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐỗ Văn Vợi
        Ngày ban hành26/05/2008
        Ngày hiệu lực26/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 01/CV-NV cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến

              Lịch sử hiệu lực Công văn 01/CV-NV cấp, đổi huân, huy chương kháng chiến

              • 26/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực