Công văn 01/HĐND-TT

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/HĐND-TT 2018 đính chính Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 27/2017/NQ-HĐND An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/HĐND-TT
V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Công tác đại biểu – UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- Vụ công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị, thành;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại KG;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Website tỉnh, Trung tâm công báo tỉnh AG.

Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX có ban hành Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang và Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong khâu đánh máy nên có sự sai sót trong hai Nghị quyết nêu trên. Do đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xin đính chính như sau:

1. Đối với Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, xin đính chính tại Điều 3:

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017 và thay thế quy định về hỗ trợ cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang, xin đính chính tại Điều 3:

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017thay thế Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.”

Xin thông báo đến các đơn vị./.

 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/HĐND-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/HĐND-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực02/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 01/HĐND-TT

Lược đồ Công văn 01/HĐND-TT 2018 đính chính Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 27/2017/NQ-HĐND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 01/HĐND-TT 2018 đính chính Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 27/2017/NQ-HĐND An Giang
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu01/HĐND-TT
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Thanh Dũng
       Ngày ban hành02/01/2018
       Ngày hiệu lực02/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 01/HĐND-TT 2018 đính chính Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 27/2017/NQ-HĐND An Giang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 01/HĐND-TT 2018 đính chính Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND 27/2017/NQ-HĐND An Giang

            • 02/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực