Công văn 01/TCHQ-KTTT

Công văn số 01/TCHQ-KTTT về việc bù trừ tiền thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/TCHQ-KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 01/TCHQ-KTTT
V/v: Bù trừ thuế NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại
(34 Đại Cồ Việt - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 199/SONA-XNK ngày 13/12/2004 của Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại về việc xin bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ tiền thuế được hoàn tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về nộp thuế cho tờ khai số 4352/NK/KD/KV3 ngày 2/12/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng kiểm tra quyết định hoàn thuế số 294QĐ/HT ngày 8/12/2004 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực I để xác định chính xác số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty còn nợ thuế nhập khẩu tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu của Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu, theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ đó cho Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2005
Ngày hiệu lực04/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 01/TCHQ-KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/TCHQ-KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành04/01/2005
        Ngày hiệu lực04/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 01/TCHQ-KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 01/TCHQ-KTTT bù trừ tiền thuế nhập khẩu

            • 04/01/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực