Công văn 012773TC/QLCS

Công văn số 012773 TC/QLCS về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 16/07/2002 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 012773 TC/QLCS hướng dẫn thực hiện QD 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 012773 TC/QLCS
V/v Hướng dẫn thực hiện QĐ 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 16/07/2002

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Ngày 16/07/2002, Chủ tục nước Trần Đức Lương ký lệnh số 14/2002/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2002. Để việc xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời theo quy định tại Pháp lệnh trên, Bộ tài chính tạm thời hướng dẫn Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nội dung sau:

1. Kể từ ngày 01/10/2002, cơ quan tài chính cấp huyện thực hiện tiếp nhận tài sản của một vu vi phạm hành chính có giá trị dưới 10 triệu đồng bị tịch thu sung quỹ nhà nước để xử lý theo quy định hiện hành tại Quyết định 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cơ quan tài chính cấp tỉnh vẫn thực hiện tiếp nhận xử lý đối với những tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước khác do cơ quan chức năng chuyển giao theo quy định hiện hành.

Trường hợp tài sản do các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu do vi phạm hành chính đã được chuyển giao cho cơ quan tài chính cấp tỉnh xử lý trước thời điểm 01/10/2002 nhưng đến sau thời điểm 01/10/2002 mới tiến hành xử lý bán thì vẫn áp dụng theo các quy định tại Quyết định 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Tiền thu được từ bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh thực hiện được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính - Vật giá. Sở Tài chính - Vật giá căn cứ vào tính hợp lý, hợp lệ của các chứng ừ chi phí liên quan để thanh toán các chi phí theo quy định. Số tiền còn lại sau khi trừ đi các chi phí được nộp vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh theo đúng chế độ phân cấp ngành sách hiện hành.

Đối với khoản tiền thu được từ bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hoá vật phẩm dễ bị hư hỏng gửi vào tài khoản tạm gửi của cơ quan có thẩm quyền tịch thu, sau khi có Quyết định tịch thu, cơ quan tài chính cùng cấp căn cứ vào tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phó liên quan do cơ quan có thẩm quyền tịch thu đề nghị để thanh toán các chi phí trước khi nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng chế độ phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Những nội dung khác có liên quan đến xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc thuộc trách nhiệm của cơ quan tài chính tại Quy chế quản lý, xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mà không trái với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 16/07/2002 thì cơ quan tài chính địa phương tiếp tục thực hiện cho đến khi có quy định mới của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Sở Tài chính - Vật giá phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 012773TC/QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu012773TC/QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2002
Ngày hiệu lực21/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 012773TC/QLCS

Lược đồ Công văn 012773 TC/QLCS hướng dẫn thực hiện QD 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 012773 TC/QLCS hướng dẫn thực hiện QD 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu012773TC/QLCS
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Văn Tá
     Ngày ban hành21/11/2002
     Ngày hiệu lực21/11/2002
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVi phạm hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 012773 TC/QLCS hướng dẫn thực hiện QD 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

          Lịch sử hiệu lực Công văn 012773 TC/QLCS hướng dẫn thực hiện QD 1766/1998/QĐ-BTC theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

          • 21/11/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/11/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực