Công văn 02/BXD-PC

Công văn số 02/BXD-PC về việc hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 02/BXD-PC hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------

Số: 02/BXD-PC
V/v: Hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty VIWASEEN

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 25/CTN-ĐT ngày 8/1/2007 của Tổng Công ty VIWASEEN đề nghị hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường ( WASE) là Công ty con mà Tổng Công ty VIWASEEN nắm giữ cổ phần chi phối (51 % vốn điều lệ) được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty WASE là một công ty độc lập về tổ chức và tài chính. Nếu công ty WASE có đủ điều kiện, năng lực thực hiện công việc giám sát thực hiện dự án theo quy định của pháp luật thì Tổng công ty VIWASEEN khi áp dụng hình thức tự thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật đấu thầu có thể chọn công ty WASE là nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện dự án.

2. Trong trường hợp do yêu cầu tiến độ thi công và hiệu quả của Dự án đầu tư thì Tổng Công ty có thể giao lại việc thực hiện một số gói thầu cho các Công ty cổ phần con đủ điều kiện năng lực theo quy định thuộc Tổng công ty thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty VIWASEEN nghiên cứu, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu PC. ( TTA-03)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 02/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu02/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2008
Ngày hiệu lực22/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 02/BXD-PC

Lược đồ Công văn 02/BXD-PC hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 02/BXD-PC hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu02/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Xuân Nhật
        Ngày ban hành22/01/2008
        Ngày hiệu lực22/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 02/BXD-PC hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 02/BXD-PC hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu

             • 22/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực