Công văn 02/BXD-QLN

Công văn 02/BXD-QLN năm 2016 về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02 /BXD-QLN
V/v quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 13478/SXD-QLN&CS ngày 26/10/2015 và công văn số 14259/SXD-QLN&CS ngày 09/11/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và điều kiện, loại nhà ở thuộc diện không được bán thì Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để bổ sung quy định cụ thể vào dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Nhà ở.

Vì vậy, trong khi chờ Thông tư được ban hành, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 02/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu02/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 02/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu02/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trọng Ninh
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 02/BXD-QLN quản lý cho thuê bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 2016

             • 27/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực