Công văn 03/TTg-CN

Công văn số 03/TTg-CN về việc đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn kéo dài qua thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 03/TTg-CN đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, Gia Lai.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/TTg-CN
V/v đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6828/BGTVT-KHKt ngày 25 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8362 BKH/KCHT&ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 15583/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 2417/BXD-XL ngày 13 tháng 11 năm 2007) về việc đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn kéo dài qua thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2008 - 2010 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, và các cơ quan liên quan để tổng hợp Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 21

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 03/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu03/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2008
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 03/TTg-CN

Lược đồ Công văn 03/TTg-CN đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, Gia Lai.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 03/TTg-CN đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, Gia Lai.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu03/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành02/01/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 03/TTg-CN đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, Gia Lai.

              Lịch sử hiệu lực Công văn 03/TTg-CN đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn thị xã Kon Tum đến thành phố Pleiku và đoạn phía Nam thành phố Pleiku, Gia Lai.

              • 02/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực