Công văn 03/VPCP-CN

Công văn số 03/VPCP-CN về việc bán chỉ định các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 03/VPCP-CN bán chỉ định các cơ sở nhà, đất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/VPCP-CN
V/v bán chỉ định các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 16680/BTC-QLCS ngày 06 tháng 12 năm 2007) về việc bán chỉ định các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:  

1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 9 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long và cơ sở nhà, đất tại hẻm 50 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên;

2. Giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cơ sở nhà, đất nêu trên phải xác định theo giá thị trường tại thời điểm bán;

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, quyền sử dụng đất của các cơ sở nhà, đất nêu trên sau khi trừ đi các chi phí liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

4. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng;
PTT Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng NN và PTNT VN;
- Ngân hàng PT nhà ĐBS Cửu Long;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 03/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu03/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2008
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 03/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 03/VPCP-CN bán chỉ định các cơ sở nhà, đất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 03/VPCP-CN bán chỉ định các cơ sở nhà, đất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu03/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành02/01/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 03/VPCP-CN bán chỉ định các cơ sở nhà, đất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 03/VPCP-CN bán chỉ định các cơ sở nhà, đất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

             • 02/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực