Công văn 04/BXD-PC

Công văn số 04/BXD-PC về việc áp dụng văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 04/BXD-PC áp dụng văn bản pháp luậtBỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/BXD-PC
V/v: áp dụng văn bản pháp luật

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị -68 Quốc lộ 9-
Thị xã Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 24/KHĐT-KCN ngày 20/3/2008 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị hỏi về việc huớng dẫn áp dụng văn bản pháp luật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 thì Điều 36 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực và được thay thế bởi khoản 12 Điều 1 của Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, áp dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC.( TTA-03)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNGVỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 04/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu04/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2008
Ngày hiệu lực03/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 04/BXD-PC

Lược đồ Công văn 04/BXD-PC áp dụng văn bản pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 04/BXD-PC áp dụng văn bản pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu04/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Xuân Nhật
        Ngày ban hành03/04/2008
        Ngày hiệu lực03/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 04/BXD-PC áp dụng văn bản pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Công văn 04/BXD-PC áp dụng văn bản pháp luật

         • 03/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực