Công văn 05/BHXH-KHTC

Công văn số 05/BHXH-KHTC về việc điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007 do Bảo hiểm xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 05/BHXH-KHTC Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 05/BHXH-KHTC
V/v: Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đại diện BHXH Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh;
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
- Báo Bảo hiểm xã hội;
- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học BHXH;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH;
- Trung tâm Lưu trữ BHXH;
- Ban Quản lý dự án.

 

Thực hiện Tiết c, Mục 4, Điều 14, Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; để có kinh phí trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp yêu cầu các đơn vị thực hiện việc bình xét và chi tiền lương tăng thêm của năm 2007 như sau:

1. Khi xác định quỹ tiền lương tăng thêm của từng đơn vị quy định tại bước 4, điểm 2, phần B Quyết định số 1258/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007 về Quy chế chi tiêu nội bộ trong hệ thống BHXH Việt Nam, đơn vị tính quỹ tiền lương tăng thêm bằng hệ số là 0,8. Cụ thể, quỹ tiền lương tăng thêm của đơn vị sẽ là: Q2= Q1 x H1k x 0,8.

2. Ngày công để làm căn cứ xếp loại A1, A2, qui định tại phần B điểm 2 nói trên được trừ những ngày nghỉ phép theo chế độ và ngày nghỉ bù do làm thêm giờ. Riêng loại B bỏ qui định: "Đảm bảo 90% ngày công đi làm trong kỳ xếp loại".

Quy định trên thực hiện tạm thời trong năm tài chính 2007, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Tổng giám đốc, các phó TGĐ.
- Các Ban thuộc BHXHVN.
- Lưu VT, KHTC (3 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 05/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu05/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2008
Ngày hiệu lực04/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 05/BHXH-KHTC

Lược đồ Công văn 05/BHXH-KHTC Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 05/BHXH-KHTC Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu05/BHXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Huy Ban
        Ngày ban hành04/01/2008
        Ngày hiệu lực04/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 05/BHXH-KHTC Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007

             Lịch sử hiệu lực Công văn 05/BHXH-KHTC Điều chỉnh chi lương tăng thêm năm 2007

             • 04/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực