Công văn 05/BXD-HĐXD

Công văn 05/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 820/TKDK-TMHĐ ngày 02/6/2015 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (Tổng Công ty) đề nghị hướng dẫn hoạt động xây dựng liên quan đến việc đơn vị tư vấn quản lý dự án tham gia công tác tư vấn thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (dưới đây viết tắt là Nghị định 63/2014/NĐ-CP) chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu và mối quan hệ của các nhà thầu cùng tham gia một gói thầu; không điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ đầu tư với nhà thầu phụ hoặc nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Căn cứ giải trình của Tổng Công ty thì việc Tổng Công ty liên danh với nhà thầu khác để thực hiện tư vấn quản lý dự án, đồng thời làm thầu phụ thực hiện tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho nhà thầu chính đối với Dự án đó là phù hợp với các quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (PHV).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Bùi Trung Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 05/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu05/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực10/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu05/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Trung Dung
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực10/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 05/BXD-HĐXD 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng

             • 10/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực