Công văn 05/BXD-HTKT

Công văn số 05/BXD-HTKT về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 05/BXD-HTKT chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/BXD-HTKT
V/v chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 184/CTN-CV ngày 21/3/2009 của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, việc cổ phần hóa hoặc chuyển sang mô hình Công ty TNHH Nhà nước một thành viên của các doanh nghiệp nhà nước để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh là cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 28/8/2007 về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh giai đoạn 2007-2010, trong đó có chủ trương chuyển đổi Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh thành công ty cổ phần trong năm 2009.

Trường hợp Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh nhận thấy chưa đủ điều kiện để thực hiện cổ phần hóa Công ty trong năm 2009 và trước mắt chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, đề nghị Công ty báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1126/QĐ-TTg.

Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước đô thị sẽ có ý kiến cụ thể khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu VP, Cục HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Ngô Hồng Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 05/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu05/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 05/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 05/BXD-HTKT chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 05/BXD-HTKT chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu05/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Hồng Quang
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 05/BXD-HTKT chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 05/BXD-HTKT chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Thi công và Cấp nước Quảng Ninh

              • 28/04/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/04/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực