Công văn 05/BXD-PTĐT

Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/BXD-PTĐT
V/v: xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 02/2006/NĐ-CP">04/2006/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

Phúc đáp công văn số 754/TC ngày 05/9/2012 của Sở Tài chính tỉnh Hà Nam về việc xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư số 02/2006/NĐ-CP">04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ (Thông tư 04), sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục 2.1. Thông tư 04 quy định: đối với phương thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới, trong nội dung hồ sơ mời thầu, nhà đầu tư được yêu cầu kê khai đề xuất giá bỏ thầu tiền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất dự án đã được giải phóng mặt bằng hoặc đã xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có). Việc đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ vào các tiêu chí đánh giá và điều kiện nêu trong hồ sơ mời thầu và được xác định theo thang điểm (bao gồm cả tiêu chí về giá bỏ thầu tiền sử dụng đất, trong trường hợp khu đất của dự án đã được giải phóng mặt bằng) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tuỳ theo quy mô, tính chất của dự án. Như vậy, Thông tư 04 quy định các điều kiện để tổ chức đấu thầu, không có quy định về việc nộp ngân sách, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Đối với việc xác định giá tiền sử dụng đất, giá khởi điểm tiền sử dụng đất, giá bỏ thầu tiền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất dự án đã được giải phóng mặt bằng hoặc đã xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư, Bộ Tài chính đã có các Thông tư hướng dẫn (Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 sửa đổi Thông tư 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004, Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ). Bộ Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hà Nam xin ý kiến Bộ Tài chính để được hướng dẫn chi tiết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hà Nam nghiên cứu và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, Vụ HĐXD, KTXD, PC,
Cục PTĐT (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 05/BXD-PTĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 05/BXD-PTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2012
Ngày hiệu lực 17/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 05/BXD-PTĐT

Lược đồ Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 05/BXD-PTĐT
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Thị Hà Anh
Ngày ban hành 17/10/2012
Ngày hiệu lực 17/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD

Lịch sử hiệu lực Công văn 05/BXD-PTĐT xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư 04/2006/TT-BXD

  • 17/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực