Công văn 06/BTĐKT-VP

Công văn 06/BTĐKT-VP năm 2012 về cấp đổi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 06/BTĐKT-VP 2012 cấp đổi hiện vật khen thưởng


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/BTĐKT-VP
V/v cấp đổi hiện vật khen thưởng

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ (Phòng) Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

 

Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng của các tập thể và cá nhân có hiện vật khen thưởng bị hư, hỏng hoặc mất, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc cấp đổi như sau:

1. Các hiện vật khen thưởng sẽ được cấp đổi nếu bị hư, hỏng hoặc mất gồm:

- Bằng Huân chương kháng chiến, Bằng Huy chương kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến, Bằng có công với nước;

- Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng Danh hiệu vinh dự nhà nước, Bằng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

2. Thủ tục cấp đổi như sau:

- Đối với Bằng bị hư, hỏng hoặc in ấn sai, sót, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Vụ (Phòng) TĐKT các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và hiện vật cũ).

- Đối với Bằng bị mất hoặc sai do Quyết định khen thưởng ghi sai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Thủ trưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) giải trình lý do cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và bằng in sai).

3. Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổng hợp danh sách đề nghị cấp đổi theo Biểu mẫu (Có biểu mẫu đính kèm), đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác. Danh sách các trường hợp đề nghị cấp đổi hiện vật lập riêng theo cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng (Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ).

4. Đề nghị các đơn vị tăng cường đôn đốc, nhắc nhở việc bảo quản các hiện vật khen thưởng, tránh để hư hỏng hoặc thất lạc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vương Văn Đỉnh

 


DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Công văn số: …./… ngày….tháng …..năm …... của ……………………………………..)

TT

Họ và tên

Quê quán

Nơi ở hiện nay

Hiện vật đề nghị cấp đổi

Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành QĐ

Số sổ vàng

Người ký quyết định khen thưởng

Đơn vị trình khen

Lý do đổi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 06/BTĐKT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu06/BTĐKT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2012
Ngày hiệu lực04/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 06/BTĐKT-VP 2012 cấp đổi hiện vật khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 06/BTĐKT-VP 2012 cấp đổi hiện vật khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu06/BTĐKT-VP
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýVương Văn Đỉnh
        Ngày ban hành04/01/2012
        Ngày hiệu lực04/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 06/BTĐKT-VP 2012 cấp đổi hiện vật khen thưởng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 06/BTĐKT-VP 2012 cấp đổi hiện vật khen thưởng

              • 04/01/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực