Công văn 06/BXD-PC

Công văn số 06/BXD-PC về việc hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 06/BXD-PC hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/BXD-PC
V/v: hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ban quản lý các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước
- Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc

 

Phúc đáp văn bản số 53/CV-DAĐT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Ban quản lý các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước – Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc xin ý kiến về phương thức quản lý dự án, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có quy định: “Trường hợp Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân và năng lực chuyên môn thì có thể được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư khác khi cơ quan thành lập ra Ban quản lý dự án chính là cấp quyết định đầu tư của dự án đó. Trong trường hợp này cấp quyết định đầu tư phải có quyết định phân giao nhiệm vụ cụ thể và ban hành cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án để bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.”.

Theo trình bày tại văn bản số 53/CV-DAĐT ngày 15/7/2009 nêu trên và các tài liệu kèm theo, Quý Ban được giao quản lý thực hiện dự án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (chủ đầu tư là Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao). Trường hợp này, người quyết định đầu tư (Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc) phải ra quyết định phân giao nhiệm vụ cụ thể và ban hành cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư và Ban quản lý dự án, trong đó có nhiệm vụ ký kết hợp đồng với nhà thầu, quản lý vốn đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư không có đủ điều kiện và kinh nghiệm thì nên giao các nhiệm vụ này cho Ban quản lý dự án để bảo đảm dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Ban nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 06/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu06/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2009
Ngày hiệu lực04/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 06/BXD-PC

Lược đồ Công văn 06/BXD-PC hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 06/BXD-PC hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu06/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýChu Văn Chung
        Ngày ban hành04/08/2009
        Ngày hiệu lực04/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 06/BXD-PC hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 06/BXD-PC hướng dẫn tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

             • 04/08/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/08/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực