Công văn 06/BXD-PC

Công văn số 06/BXD-PC về tình hình triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 06/BXD-PC Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/BXD-PC
V/v: Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng đang triển khai công tác rà soát hệ thống hoá văn bản nhằm tổng kết đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nói chung và ở các địa phương nói riêng. Để có cơ sở tổng kết, đánh giá và đề xuất phương hướng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế, đưa công tác xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, Vụ Pháp chế đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 4 và khoản 8 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. Nội dung báo cáo bao gồm:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành để hướng dẫn các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng (có nội dung văn bản gửi kèm theo).

2. Tổng kết, đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành.

3. Tổng kết và đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng trong nước và nước ngoài của các dự án đầu tư xây dựng công trình tại các địa phương. Đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng hệ thống quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Vụ Pháp chế trước ngày 30/5/2008 để Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: PC, VP

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 06/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu06/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 06/BXD-PC

Lược đồ Công văn 06/BXD-PC Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 06/BXD-PC Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu06/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Xuân Nhật
        Ngày ban hành29/04/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 06/BXD-PC Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 06/BXD-PC Tình hình triển khai thực hiện văn bản QPPL về xây dựng

          • 29/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/04/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực