Công văn 06TCT/DNNN

Công văn số 06TCT/DNNN về việc xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 06TCT/DNNN xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 06TCT/DNNN
V/v: xóa nợ thuế và các khoản nộp NSNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Công ty Thủy tinh Miền Trung

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5450/CT-CNXD ngày 26/12/2003 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kèm theo hồ sơ xin xóa nợ thuế của Công ty Thủy tinh Miền Trung. Sau khi xem xét hồ sơ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 1.1c. Mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan thì: “Doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, bị lỗ, nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN không có khả năng hoàn trả, được nhà nước cho sáp nhập và doanh nghiệp nhà nước khác mà doanh nghiệp nhà nước nhận sáp nhập không có khả năng thanh toán các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp nhận sáp nhập hoặc đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ về tài chính và tín dụng mà doanh nghiệp nợ thuế vẫn chưa giải quyết được hết nợ thì doanh nghiệp nhận sáp nhập lập hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính để xem xét xóa nợ đọng thuế và các khoản nộp NSNN”.

Theo Quyết định số 166/QĐ-UB ngày 8/3/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng thì Công ty Thủy tinh Miền Trung thuộc Sở Công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã được chuyển giao về Tổng công ty xây dựng Miền Trung – Bộ Xây dựng và Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 471/QĐ-BXD ngày 22/3/2004 Quyết định tiếp nhận Công ty Thủy tinh Miền Trung làm doanh nghiệp hạch toán độc lập của Tổng công ty xây dựng Miền Trung. Như vậy đây là doanh nghiệp nhà nước được sáp nhập vào một doanh nghiệp nhà nước khác. Theo quy định trên đây, sau khi nhận sáp nhập Tổng công ty xây dựng Miền Trung có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN cho Công ty Thủy tinh Miền Trung. Trường hợp Tổng công ty xây dựng Miền Trung gặp khó khăn, bị lỗ không có khả năng thanh toán khoản nợ thuế và các khoản nộp NSNN cho Công ty Thủy tinh Miền Trung thì Tổng công ty xây dựng Miền Trung lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế cho Công ty Thủy tinh Miền Trung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 06TCT/DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu06TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2005
Ngày hiệu lực05/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 06TCT/DNNN xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 06TCT/DNNN xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu06TCT/DNNN
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýNguyễn Thị Cúc
     Ngày ban hành05/01/2005
     Ngày hiệu lực05/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 06TCT/DNNN xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Công văn 06TCT/DNNN xóa nợ thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước

        • 05/01/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/01/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực