Công văn 07/BXD-PC

Công văn số 07/BXD-PC về việc công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 07/BXD-PC công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/BXD-PC
Về việc công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:  Viện Nghiên cứu, đào tạo Kinh tế – Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 46/CV-VKTTC ngày 20/5/2008 của Viện Nghiên cứu, đào tạo Kinh tế – Tài chính về việc đề nghị công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trung tâm đào tạo Quốc tế ASIA PACIFIC muốn được công nhận là cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức về bất động sản thì trung tâm phải làm hồ sơ theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản để được xem xét, công nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Viện Nghiên cứu, đào tạo Kinh tế - Tài chính nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 07/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu07/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 07/BXD-PC

Lược đồ Công văn 07/BXD-PC công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 07/BXD-PC công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu07/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýChu Văn Chung
        Ngày ban hành30/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 07/BXD-PC công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 07/BXD-PC công nhận đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bất động sản

           • 30/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực