Công văn 07/TCT-DNL

Công văn 07/TCT-DNL năm 2018 về xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 07/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”;
(Đ/c: Số 105 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu.)
- Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.

(Đ/c: 673 đường Nguyn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5367/DADV ngày 17/11/2017 của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” vướng mắc về việc xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đối với Công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công mình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.".

Tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) slượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-).".

Tại Khoản 2.10 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”.

Theo tài liệu gửi kèm thì Công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 đã có Biên bản nghiệm thu hoàn thành chạy thử ngày 25/12/2015, Biên bản nghiệm thu hoàn thành chạy thử liên động có tải ngày 25/12/2015. Tng Công ty khí Việt Nam - CTCP có Quyết định số 893/QĐ-KVN ngày 08/7/2016 giao tài sản cho Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ, trong đó ngày ghi nhận tài sản Đường ng dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 từ ngày 15/12/2015.

Căn cứ quy định và trình bày nêu trên, Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” là tổng thầu EPC xây dựng Công trình Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1 thì Liên doanh thực hiện xuất hóa đơn GTGT tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp khi duyệt quyết toán có điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán thì Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP chỉ đạo Ban QLDA Khí Đông Nam Bộ thực hiện đúng quy định pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế thông báo để Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
CS, PC, KK (TCT);
- Webs
ite của TCT;
- Lưu: VT,
DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 07/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu07/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2018
Ngày hiệu lực02/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 07/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 07/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 07/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu07/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành02/01/2018
        Ngày hiệu lực02/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 07/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 07/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng

            • 02/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực