Công văn 07/VPCP-CN

Công văn số 07/VPCP-CN về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 07/VPCP-CN quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/VPCP-CN
V/v quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 3028/BC-BKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2007) về việc báo cáo tình hình quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 5008/VPCP-CN ngày 05 tháng 9 năm 2007, các Công điện: số 1317/CĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007, số 1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2007 và số 1957/CĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2007 về quản lý mũ bảo hiểm.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Bộ Tài chính để xử lý kinh phí cho lực lượng thanh tra, kiểm tra trong hoạt động quản lý chất lượng mũ bảo hiểm.

3. Giao Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Bộ Tài chính (Hải quan), Bộ Quốc phòng (Bộ đội biên phòng) kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường, ngăn ngừa mũ bảo hiểm nhập lậu qua đường tiểu ngạch không đạt chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Tài chính;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
các Vụ: KTTH, NC, KG, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 07/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu07/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2008
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 07/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 07/VPCP-CN quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 07/VPCP-CN quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu07/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành02/01/2008
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 07/VPCP-CN quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 07/VPCP-CN quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe gắn máy

           • 02/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực