Công văn 07TCT/DNNN

Công văn số 07TCT/DNNN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 07TCT/DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 07TCT/DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty Sông Đà 8
Cục Thuế tỉnh Hà Tây

 

Trả lời công văn số 809 CT/TCKT ngày 27/10/2004 của Công ty Sông Đà 8 về việc hoàn thuế GTGT do chuyển địa điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp: thuế GTGT đầu vào lớn hơn thuế đầu ra 3 tháng liên tục, cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu có thuế đầu vào phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên, cơ sở kinh doanh đầu tư mới từ một năm chưa có doanh thu, cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT nộp thừa hoặc thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Công ty Sông Đà 8 có trụ sở tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây nay chuyển địa điểm lên Tuyên Quang, theo báo cáo của công ty tại công văn số 809/CT/TCKT ngày 27/10/2004, Công ty đã được Cục thuế tỉnh Hà Tây kiểm tra quyết toán thuế năm 2003 và kiểm tra trước khi hoàn thuế, vì vậy nếu đơn vị đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế và Cục thuế tỉnh Hà Tây đã có kết quả kiểm tra trước khi hoàn thì, để giảm bớt khó khăn cho Công ty do phải chuyển địa điểm lên miền núi và tạo điều kiện thuận lợi để Cục thuế tỉnh Tuyên Quang theo dõi đơn vị mới được chuyển đến. Tổng cục Thuế nhất trí để Cục thuế tỉnh Hà Tây hoàn số thuế GTGT cho Công ty Sông Đà 8 tại Hà Tây theo hồ sơ hoàn thuế đã được Cục Thuế tỉnh Hà Tây kiểm tra. Để có căn cứ hoàn thuế GTGT Công ty Sông Đà 8 phải có văn bản cam kết với Cục thuế Hà Tây và Cục thuế tỉnh Tuyên Quang: số thuế GTGT được hoàn tại Hà Tây thì Công ty không kê khai khấu trừ tại Tuyên Quang, đồng thời cung cấp cho Cục thuế Hà Tây đầy đủ các thủ tục về hoàn thuế (tên, địa chỉ, số tài khoản … của đơn vị được hoàn). Cục Thuế tỉnh Hà Tây xem xét hoàn thuế cho đơn vị theo qui định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Sông Đà 8, Cục thuế tỉnh Hà Tây biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 07TCT/DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu07TCT/DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2005
Ngày hiệu lực05/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 07TCT/DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 07TCT/DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu07TCT/DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành05/01/2005
        Ngày hiệu lực05/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 07TCT/DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 07TCT/DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng do chuyển địa điểm

           • 05/01/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực