Công văn 08/BXD-HTKT

Công văn số 08/BXD-HTKT về việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 08/BXD-HTKT đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 08/BXD-HTKT
V/v: Đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý hợp phần Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Kạn.

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-BXD ngày 08/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nước và vệ sinh các thị trấn sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan; Tham chiếu Hợp đồng thiết kế kỹ thuật và thi công các dự án thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam (WSPST); Biên bản họp Ban Chỉ đạo Chương trình lần thứ 13 ngày 03/12/2008: Các nhà thầu sẽ được đền bù và hỗ trợ thiệt hại vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu (như chậm thanh toán tạm ứng và cấp phép một số thủ tục liên quan tới mặt bằng thi công) và yếu tố biến động giá. Chương trình WSPST hướng dẫn các nguyên tắc và trình tự thực hiện việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các nhà thầu tham gia Chương trình như sau:

I. CÁC NGUYÊN TẮC ĐƯỢC ĐỀN BÙ VÀ HỖ TRỢ :

Khi chủ đầu tư chậm thanh toán tiền tạm ứng, với điều kiện nhà thầu đảm bảo được tiến độ thi công như trong hợp đồng, thì nhà thầu được đền bù thiệt hại tính theo lãi suất cho vay tại Ngân hàng thương mại, nơi nhà thầu mở tài khoản; Khi nhà thầu không đảm bảo được tiến độ thi công như trong hợp đồng, thì chỉ được đền bù phụ phí bảo lãnh tạm ứng. Trường hợp công trình không hoàn thành đúng thời gian Hợp đồng mà do lỗi của nhà thầu, thì nhà thầu phải đền bù thiệt hại cho Chủ đầu tư theo như quy định trong Hợp đồng.

Các hạng mục công việc phát sinh được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và chủ đầu tư xác nhận, sẽ được tính toán chi phí bổ sung cho hợp đồng.

Các trường hợp chậm bàn giao mặt bằng thi công và trường hợp bất khả kháng khác (được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và chủ đầu tư xác nhận) ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, thì Hợp đồng sẽ được gia hạn thêm khoảng thời gian chậm trễ đó. Chi phí đền bù sẽ được tính như hỗ trợ thiệt hại do biến động giá.

Hỗ trợ thiệt hại cho các nhà thầu do biến động giá quá lớn ngoài tầm kiểm soát của các bên trong năm 2007 và 2008: Sử dụng Chỉ số trong ấn phẩm “Chỉ số Giá cả hôm nay” (Today’s Price Index) để làm cơ sở xác định hệ số đền bù cho các hợp đồng (xem tài liệu đính kèm).

II. QUY TRÌNH THỦ TỤC :

Ban quản lý hợp phần thông báo, phổ biến cho các nhà thầu về nội dung thực hiện việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại.

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, nhà thầu lập hồ sơ đề xuất đền bù, hỗ trợ thiệt hại và gửi đến Chủ đầu tư, Ban quản lý hợp phần.

Chủ đầu tư và Ban quản lý hợp phần rà soát, kiểm tra và trao đổi với nhà thầu (nếu cần) để thống nhất nội dung, giá trị đền bù, hỗ trợ thiệt hại.

Chủ đầu tư (thông qua Ban quản lý hợp phần) gửi hồ sơ đề xuất tới Tư vấn quản lý Chương trình (MC) và Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (PTA).

MC, PTA sẽ xem xét và trao đổi với Chủ đầu tư, Nhà thầu (nếu cần) cho đến khi thống nhất nội dung đề xuất đền bù, hỗ trợ thiệt hại.

Giám đốc Chương trình và MC sẽ có văn bản chấp thuận gửi tới Chủ đầu tư trong trường hợp mức đền bù, hỗ trợ không vượt quá tổng mức phân bổ vốn cho Dự án đã được Ban chỉ đạo thông qua. Trong trường hợp mức đền bù, hỗ trợ vượt quá tổng mức phân bổ vốn cho Dự án đã được Ban chỉ đạo thông qua, thì Giám đốc Chương trình và MC sẽ có văn bản thông báo sau khi lấy ý kiến của Ban chỉ đạo.

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Chương trình, với điều kiện giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh không làm chi phí đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, thì Chủ đầu tư quyết định bổ sung hợp đồng. Trong trường hợp giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh làm chi phí đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, thì Chủ đầu tư phải trình Người quyết định đầu tư chấp thuận và phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cũng như các nội dung có liên quan khác.

Để khẩn trương thực hiện việc đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các nhà thầu, đề nghị các đơn vị và tổ chức liên quan phối hợp triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
ĐSQ Phần Lan;
Tư vấn quản lý Chương trình;
Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật;
Vụ KTXD;
Lưu VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH
Ngô Hồng Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 08/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu08/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2009
Ngày hiệu lực25/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 08/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 08/BXD-HTKT đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 08/BXD-HTKT đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu08/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Hồng Quang
        Ngày ban hành25/05/2009
        Ngày hiệu lực25/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 08/BXD-HTKT đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 08/BXD-HTKT đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho nhà thầu thuộc Chương trình Nước và Vệ sinh tại các Thị trấn ở Việt Nam

              • 25/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực