Công văn 09/BXD-PC

Công văn số 09/BXD-PC về việc hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 09/BXD-PC hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 09/BXD-PC
Về hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đăklăk

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 408/SXD-KT ngày 18/4/2008 của Sở Xây dựng Đăklăk hỏi về hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nội dung “Khoản 1, cho phép một Ban Quản lý dự án đồng thời quản lý dự án của cùng một chủ đầu tư, trên cơ sở đủ năng lực và chức năng nhiệm vụ do Chủ đầu tư quyết định” đã được giải thích, hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 1394/BXD-PC ngày 28/6/2007 của Bộ Xây dựng, theo đó: “… Một Ban quản lý dự án của chủ đầu tư có thể được giao quản lý nhiều dự án nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận và phải bảo đảm nguyên tắc: Từng dự án phải được quản lý, theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kết thúc dự án theo đúng quy định….”

2. Về nội dung “Khoản 2, chủ đầu tư quyết định việc cho phép các Ban Quản lý dự án do mình thành lập được quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác, phù hợp với năng lực và chức năng nhiệm vụ” đề nghị Quý cơ quan có văn bản hỏi Văn phòng Chính phủ để được giải thích, hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Chu Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 09/BXD-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu09/BXD-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2008
Ngày hiệu lực11/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 09/BXD-PC

Lược đồ Công văn 09/BXD-PC hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 09/BXD-PC hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu09/BXD-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýChu Văn Chung
        Ngày ban hành11/06/2008
        Ngày hiệu lực11/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 09/BXD-PC hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 09/BXD-PC hình thức hoạt động của các Ban Quản lý dự án

             • 11/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực