Công văn 10/BXD-QLN

Công văn 10/BXD-QLN năm 2015 về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 3572/SXD- QLN&CS ngày 31/12/2014 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3572/SXD-QLN&CS ngày 31/12/2014 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp thực hiện bán nhà ở cũ theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ trước đây nhưng do có khó khăn nên người thuê chưa có điều kiện mua nhà ở (như nêu tại công văn số 3572/SXD-QLN&CS) mà đến nay người thuê đề nghị mua nhà ở đó thì thực hiện bán nhà ở cũ cho người thuê theo giá bán nhà ở quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo UBND thành phố để thực hiện việc bán nhà ở cũ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2015
Ngày hiệu lực17/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành17/03/2015
        Ngày hiệu lực17/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10/BXD-QLN 2015 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

           • 17/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực