Công văn 10/TA-TĐKT

Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân năm 2009 do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án đã được thay thế bởi Công văn 38/TANDTC-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Toà án và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2011.

Nội dung toàn văn Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án


TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/TA-TĐKT
V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án nhân dân năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chánh án Toà án quân sự trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao
- Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh.

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã họp và thống nhất hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Toà án nhân dân năm 2009. Cụ thể như sau:

1, Các nội dung cơ bản:

Công tác thi đua, khen thưởng của ngành Toà án nhân dân năm 2009 tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tòa án nhân dân tối cao.

2, Một số sửa đổi, bổ sung :

* Sửa điểm d Điều 7 Mục IV Phần II của công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 như sau:

”Việc xét và tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” do Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định. Số lượng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” được phân bổ:

- Các cụm thi đua số I, II, III và V được xét, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” cho 4 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh, riêng cụm thi đua số IV được xét chọn, đề nghị tặng thưởng cho 3 đơn vị; các cụm thi đua Toà án nhân dân được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” cho tối đa 10% số đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện trong cụm thi đua.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” cho 3 đơn vị.

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc ngành Toà án quân sự được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân” cho 3 đơn vị.”

* Sửa điểm d Điều 8 Mục IV Phần II công văn số 49/TA-TĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2008 như sau:

“ Việc xét và tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” do Toà án nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Số lượng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ được phân bổ:

- Cụm thi đua các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 1 đơn vị.

- Mỗi cụm thi đua các Toà án nhân dân địa phương được xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 1 đơn vị Toà án nhân dân cấp tỉnh và 1 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện. Riêng cụm thi đua số I được xét chọn, đề nghị tặng thưởng thêm 01 “Cờ thi đua của Chính phủ” cho Toà án nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện.”

* Việc xét chọn, đề nghị tặng thưởng danh hiệu “ Cờ thi đua của Chính phủ” cho các đơn vị thuộc ngành Toà án quân sự do Bộ Quốc phòng thực hiện.

3, Việc tổ chức sơ kết công tác của cụm thi đua :

Hội nghị sơ kết công tác thi đua của các cụm thi đua được tổ chức trong thời gian 1 ngày và phải xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2009.

Các nội dung cơ bản của Hội nghị sơ kết công tác thi đua :

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Toà án nhân dân; báo cáo kết quả và chất lượng xét xử các loại vụ án trong 6 tháng đầu năm 2009;

- Trao đổi, rút kinh nghiệm việc tổ chức các phong trào thi đua, kinh nghiệm triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng;

- Xây dựng phương hướng công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm; Lập kế hoạch kiểm tra chéo đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Toà án nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ. Các đơn vị được phân công kiểm tra chéo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước Cụm thi đua về kết quả kiểm tra của mình.

- Đóng góp ý kiến vào sự chỉ đạo, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao đối với các mặt hoạt động của ngành Tòa án nhân dân.

4, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác thi đua của các đơn vị trong ngành Toà án nhân dân trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành phê duyệt và thực hiện.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đề nghị Chánh án Toà án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quán triệt tới các cá nhân trong đơn vị và tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thì báo cáo với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân ( thông qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành) để hướng dẫn giải quyết.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TĐKT NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10/TA-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10/TA-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2009
Ngày hiệu lực20/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10/TA-TĐKT

Lược đồ Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10/TA-TĐKT
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Quang Lộc
        Ngày ban hành20/03/2009
        Ngày hiệu lực20/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10/TA-TĐKT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Toà án