Công văn 10/UBDT-CSDT

Công văn 10/UBDT-CSDT năm 2016 vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10/UBDT-CSDT vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/UBDT-CSDT
V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Phúc đáp Văn bản số 5303/BHXH-BT ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội. Sau khi xem xét, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015.

Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, Ủy ban Dân tộc đề nghị cho các nhóm đối tượng này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2016
Ngày hiệu lực05/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10/UBDT-CSDT vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10/UBDT-CSDT vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành05/01/2016
        Ngày hiệu lực05/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10/UBDT-CSDT vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10/UBDT-CSDT vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế 2016

           • 05/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực