Công văn 10/VPCP-V.II

Công văn số 10/VPCP-V.II ngày 02/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 10/VPCP-V.II đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/VPCP-V.II
V/v đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội (trụ sở tại 367 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) có thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được bàn giao đất để thực hiện dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội, UBND thành phố đã có Quyết định giao đất tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy từ 16/03/2001 và Bệnh viện đã tiến hành bồi thường và hỗ trợ thiệt hại về đất, nhưng UBND quận Cầu Giấy chưa giao đất đồng thời yêu cầu Bệnh viện phải hỗ trợ ngoài chính sách.

Thừa lệnh Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Văn Phòng Chính Phủ xin chuyển đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội đến Uỷ ban nhân dân thành phố để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

KEYSTONE DEVELOPMENT MANAGEMENT, INC. HANOI INTERNATIONAL AMERICAL HOSPITALBỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOA KỲ - HÀ NỘI

Văn phòng tạm thời/ Temporary office: 367 Kim Mã St. Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam.

Phone: (8440 771 5204; Fax: (844) 771 5205

      CV số: 178/2003/BVQT-VP

Ngày 19 tháng 11 năm 2003

V/v: Thực hiện việc bàn giao đất cho dự án Bệnh viện quốc tế
Hoa Kỳ - Hà Nội tại phường
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Kính gửi:  Ngài Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN                   Việt Nam

Thưa Ngài Phó Thủ tướng

Sau khi dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội nhận được công văn số 5247/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ, Công ty của chúng tôi đã có công văn xin được làm việc với Uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy để bàn bạc về việc hỗ trợ ngoài chính sách cho phường rồi để bàn giao đất cho dự án Bệnh viện theo như tinh thần chỉ đạo của văn bản.

Ngày 17 tháng 11 năm 2003 chúng tôi đã  có mặt để tham dự cuộc họp do Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Thuận chủ trì. Nhưng rất lạ là hai vị quan trọng nhất trong phường là Ông Chủ tịch UBND phường và Ông Bí thư Đảng uỷ phường Dịch vọng lại vắng mặt mà chỉ có ông Chủ tịch MTTQ phường, bà Phó Chủ tịch HĐND  phường và Bà Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Dịch Vọng cùng ông Chánh Văn phòng UBND Phường đến dự họp.

Thưa Ngài Phó Thủ tướng,

Trong cuộc họp Ông Thuận Chủ tịch Quận đưa ra ý kiến: ngoài phần cứng mà dự án Bệnh viện đền bù cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Dịch Vọng theo chính sách của nhà nước đề ra thì dứt khoát phải hỗ trợ phần mềm (phần ngoài chính sách) cho địa phương. Còn việc hỗ trợ như thế nào là sự thoả thuận giữa địa phương và chủ đầu tư.

Ý kiến của Dự án Bệnh viện quốc tế là xin hỗ trợ ngoài chính sách cho địa phương bằng 50% giá hỗ trợ của các công ty xây dựng kinh doanh nhà tại địa phương, cụ thể là công ty Kinh doanh nhà hỗ trợ 36.400 đồng/m2 thì Dự án Bệnh viện sẽ hỗ trợ là: 18.200 đ/m2, vì đây là dự án mang tính nhân đạo được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

Bà Lê Thị Hồi, Chủ tịch HĐND phường Dịch Vọng và ông Nguyễn Quang Chất, Chủ tịch MTTQ phường phát biểu ý kiến của phường Dịch Vọng đã họp thống nhất vẫn giữ mức yêu cầu dự án Bệnh viện hỗ trợ là: 1.000.000đ/m2 x 9.998m2 = 9.998.000 VND xấp xỉ 10.000.000 đ (mười tỷ đồng).

Vậy là cao hơn mức mà HTX Dịch vụ nông nghiệp Dịch Vọng đưa ra ở cuộc họp trước.

Sau đó ông Chủ tịch quận lại đưa ra một số thông tin mà ông có được là: “thành phố sẽ có văn bản về việc hỗ trợ ngoài chính sách cho địa phương mức hỗ trợ sẽ tăng lên đến 1.500.000đ/m2).

Tiếp đó, đại diện cho dự án Bệnh viện xin phép được hỏi ông Chủ tịch quận: ông cho chúng tôi biết chủ trương này của thành phố nằm trong văn bản số mấy? ông Chủ tịch quận nói: “Đây mới là chủ trương đang bàn do Sở địa chính nhà đất đưa ra”. Chúng tôi thiết nghĩ với tư cách của một chủ tịch quận mà lại phát ngôn trong cuộc họp những chính sách còn đang bàn chưa được quyết định của Nhà nước thì thật là chưa đúng. Ông chủ tịch quận còn nói tiếp: Nếu Bệnh viện không làm nhanh chúng tôi sẽ xin ý kiến thành phố phải yêu cầu Bệnh viện đền bù đất nông nghiệp theo chính sách mới (Mặc dù dự án Bệnh viện đã đền bù xong rồi).

Thưa Ngài Phó Thủ tướng.

Trong khi trước đó đã có công văn số 220 ngày 03 tháng 07 năm 2003 của UBND thành phố do ông Vũ Văn Hậu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố lại ghi rất rõ là: “Việc đầu tư hỗ trợ ngoài chính sách cho địa phương được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện vì mục đích chung của cộng đồng”.

Hơn nữa, dự án Bệnh viện của chúng tôi đã khẩn trương đền bù cho các hộ dân và HTX Dịch vụ nông nghiệp Dịch Vọng xong từ ngày 19 tháng 05 năm 203 không có một người dân nào khiếu kiện (xin đính kèm biên bản xác nhận của ông Chủ tịch phường ngày 19 tháng 5 năm 2003 và công văn số: 200/UB-ĐC ngày 08 tháng 7 năm 2003 do bà Phó Chủ tịch quận ký) thế mà trong cuộc họp giải quyết những tồn tại của việc hỗ trợ ngoài chính sách này ông Chủ tịch quận lại phát biểu như vậy. Điều đó nhằm mục đích gì? phải chăng là để kích động phường cố tình đòi hỏi những điều bất hợp lý nhằm làm cho dự án của Bệnh viện bị cản trở không triển khai được. Ông Chủ tịch còn nói với ông Nguyễn Quang Chất, Chủ tịch MTTQ phường (tuổi cỡ khoảng 70) là: phường muốn gì cứ đề xuất báo cáo.

Thấy không khí căng thẳng đại diện của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ phát biểu thêm: các anh chị hãy xem lại các văn bản của UBND thành phố Hà Nội, của Văn Phòng Chính Phủ và Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1009 về việc ưu tiên đầu tư xây dựng Bệnh viện (xin đính kèm các văn bản đó) - tất cả đều có hàng loạt những điều ưu tiên cho Bệnh viện vì đây là vấn đề đầu tư mang tính nhân đạo. Ông Thuận trả lời rất bình thản: cô nói với Thủ tướng hãy cấp thêm ngân sách cho địa phương để xây nhà trẻ và trường học đi, còn chúng tôi lấy mấy trăm ngàn đô này cũng chẳng ai cho vào túi riêng của mình cả, chúng ta sòng phẳng với nhau cho dễ. Chị là đại diện cho nước ngoài, chúng tôi là đại diện cho địa phương, địa phương yêu cầu hỗ trợ phần mền cho địa phương là 10 tỷ, chị hãy báo cáo với tập đoàn của chị làm được thì địa phương giao đất, mà không có đất thì không thực hiện được dự án. Chúng tôi xin chữ ký của ông Chủ tịch quận vào biên bản cuộc họp nhưng ông Chủ tịch quận không ký và chúng tôi phải ra về với một điều trăn trở là dự án Bệnh viện phải dựa vào đâu để có thể thực hiện được việc hỗ trợ ngoài chính sách cho địa phương một cách hợp tình hợp lý.

Thưa Ngài Phó Thủ tướng,

Nếu các doanh nghiệp nước ngoài trước khi vào Việt Nam đầu tư mà biết việc hỗ trợ ngoài chính sách cho phường lại gấp hơn 17 lần việc đền bù giải phóng mặt bằng trong chính sách của Nhà nước Việt Nam thì chắc chắn môi trường đầu tư vào Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn trong vấn đề kêu gọi đầu tư. Chính vì thế bấy lâu nay Dự án Bệnh viện chúng tôi cố nén chịu để bàn bạc thương lượng và mong chờ vào sự chỉ đạo cụ thể của cấp trên mà chưa dám đưa ra công luận trong nước và nước ngoài.

Thưa Ngài Phó Thủ tướng,

Đây là một dự án 100% vốn nước ngoài xin thuê đất trong vòng 40 năm, lại là dự án xây dựng Bệnh viện cứu nhân độ thế mà Chính phủ đang khuyến khích đầu tư. Do vậy, chúng tôi kính đề nghị Ngài Phó Thủ tướng có hướng chỉ đạo giải quyết cụ thể về việc này, để chúng tôi không gặp phải những khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư tại Việt Nam. Và công ty chúng tôi cũng xin thưa với Ngài Phó Thủ tướng là dự án Bệnh viện xin được hỗ trợ ngoài chính sách cho phường Dịch Vọng số tiền bằng 50% số tiền mà dự án Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội đã đền bù xong cho HTX Nông nghiệp Dịch Vọng theo phương án đã được phê duyệt mà luật pháp Nhà nước đã ban hành.

Hiện nay dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội đã thiết kế xong phần Kiến trúc - Quy hoạch và đang tiến hành Thiết kế Kỹ thuật để nhanh chóng đưa vào thi công. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi vô cùng mong muốn làm sao cho dự án của chúng tôi sớm được bàn giao đất để chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho việc thi công xây dựng Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

                                                          ĐẠI DIỆN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOA KỲ - HÀ NỘI      GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI

                                                                                 Nguyễn Thị Giáng Hương

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

BIÊN BẢN

(Về việc: Xác nhận hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ về đất đai, hoa màu cho các chủ sử dụng đất phải di chuyển GPMB để xây dựng Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội tại phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy, Hà Nội)

- Căn cứ vào Biên bản đo đạc, thống kê hiện trạng diện tích đất đai, cây cối hoa màu và các công trình trên khu đất giao cho Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội xây dựng Bệnh viện theo dự án đã được phê duyệt tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 03/05/2003 và ngày 29/05/2003.

- Căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đai hoa màu cho các chủ sử dụng đất phải di chuyển GPMB để xây dựng Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội ngày 21 tháng 06 năm 2002.

- Căn cứ vào Quyết định số 241/QĐ-UB ngày 13 tháng 02 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tên chủ sử dụng đất bị thu hồi tại Quyết định số 1463/QĐ-UB ngày 16 tháng 03 năm 2001.

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2003, tại Văn phòng của Uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Chúng tôi gồm:

Ông Phạm Văn Triển - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng.

Bà Nguyễn Thị Giáng Hương - Giám đốc thương mại Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội.

Căn cứ vào những giấy tờ liên quan cùng danh sách nhận tiền đền bù có chữ ký của các hộ cá nhân tập thể có công trình hoa màu sử dụng trên đất để xây dựng BVQT Hoa Kỳ Hà Nội. Biên bản này xác nhận về việc:

1- Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ - Hà Nội đã hoàn thành việc hỗ trợ đền bù đất để GPMB, cụ thể tổng số tiền đền bù là: 574.419.804 đ (năm trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm mười chín nghìn tám trăm linh tư đồng) cho các cá nhân và tập thể. Trong đó:

- Bồi thường thiệt hại về đất là:                             350.929.800 đồng.

- Hỗ trợ chuyển nghề là:                                       131.973.600 đồng.

- Hỗ trợ đặc biệt là:                                              49.990.000 đồng.

- Hỗ trợ công trình và cây cối hoa màu là:             41.526.405 đồng

2- Tất cả các hộ cá nhân tập thể có công trình hoa màu nằm trên khu đất trên đã nhận đầy đủ tiền đền bù và không có khiếu kiện thắc mắc gì.

Biên bản được thông quan thống nhất và mọi người nhất trí ký tên.

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
 DỊCH VỌNG
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Triển

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOA KỲ - HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI

Nguyễn Thị Giáng Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10/VPCP-V.II

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10/VPCP-V.II
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2004
Ngày hiệu lực02/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10/VPCP-V.II

Lược đồ Công văn 10/VPCP-V.II đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10/VPCP-V.II đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10/VPCP-V.II
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Lâm
        Ngày ban hành02/01/2004
        Ngày hiệu lực02/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10/VPCP-V.II đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10/VPCP-V.II đề nghị của Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ-Hà Nội

              • 02/01/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/01/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực