Công văn 100/BXD-KSTK

Công văn số 100/BXD-KSTK về việc hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án do Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 100/BXD-KSTK hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án


BỘ XÂY DỰNG
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 100/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án.

Hà Nội, ngày  17 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên.

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 162/KCN ngày 11/09/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn việc thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo văn bản 162/KCN ngày 11/9/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Yên thì quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu đã được phê duyệt năm 2004; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu bao gồm cả thiết kế sơ bộ đã được thẩm định theo các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ nhưng dự án chưa được phê duyệt do vướng mắc về nguồn vốn.

Theo Điểm 2, Khoản I, Phần IV Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ, thì Trước ngày Nghị định 112/CP có hiệu lực, các dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt, nhưng đã có kết quả thẩm định dự án và các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang thì không phải làm lại thủ tục. Các thủ tục còn lại được thực hiện theo quy định của Nghị định 16/CP và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 112/CP và hướng dẫn của Thông tư này.”

Như vậy, đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu nếu không thay đổi Mục tiêu, nội dung và quy mô so với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm định thì không phải thẩm định lại thiết kế cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Sở XD tỉnh Phú Yên
- Lưu: VP, KSTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XD
Hoàng Vĩnh Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 100/BXD-KSTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu100/BXD-KSTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2007
Ngày hiệu lực17/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 100/BXD-KSTK

Lược đồ Công văn 100/BXD-KSTK hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 100/BXD-KSTK hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu100/BXD-KSTK
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHoàng Vĩnh Thắng
        Ngày ban hành17/10/2007
        Ngày hiệu lực17/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 100/BXD-KSTK hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 100/BXD-KSTK hướng dẫn thiết kế cơ sở trường hợp chuyển tiếp thực hiện dự án

           • 17/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực